Vydavateľstvo Post Scriptum

vzniklo v roku 2007 a jeho ambíciou je ponúknuť slovenskému čitateľovi hodnotné diela krásnej literatúry a vybraných, najmä spoločenskovedných oblastí literatúry faktu.

 

Pri vydávaní beletrie – prózy i poézie – sa vydavateľstvo zameriava na súčasné diela, avšak plánuje vrátiť sa i k starším autorom a dielam, predstavujúcim časom overené hodnoty. V oblasti literatúry faktu sa vydavateľstvo chce venovať popri náročnejšej odbornej spisbe i populárno-náučnej literatúre a knihám zrozumiteľne podávajúcim neraz zložité spoločenské javy.

 

 • Vydavateľstvo ponúka priestor každému autorovi, ktorý úprimne hľadá pravdu a krásu, má motiváciu priniesť myšlienky slúžiace dobru a rozvoju toho pozitívneho, čo ľudstvo vo svojom civilizačnom procese vytvorilo.
 • Vydavateľstvo ponúka svoje skúsenosti z redakčnej a edičnej praxe záujemcom o kvalitnú spoluprácu pri:

      - komplexnom zabezpečení výroby kníh, publikácií, brožúr, informačných materiálov podľa požiadaviek zákazníka,

      - realizácii redakčných a editorských prác, vrátane textov reportov a firemných dokumentov v záujme ich jazykovej a štylistickej kvality.

 


Post Scriptum, s.r.o.

Rajecká 36, 821 07 Bratislava

IČO: 36 818 801

DIČ: 2022434766

Obch. reg.: Okr. súd Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 47406/B

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu: 1841079002/5600

Konateľ: PhDr. Pavol Stano

 

Nie sme platcami DPH.

 

Údaje potrebné pri platbe zo zahraničia:

IBAN:  SK27 5600 0000 0018 4107 9002

BIC:      KOMASK2X

Adresa banky: 

Prima banka Slovensko a.s.,

Pobočka Obchodná 1, 811 06 Bratislava, Slovakia

 
 • Novinky

  http://www.postscriptum.sk/nase-tituly/nabozenstvo/pan-rektor-film-na-dvd#

      

   


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Pri objednávke dvoch a viac kusov 13 eur/ks.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   

   

   

   

   

  http://www.postscriptum.sk/nase-tituly/do-vasej-pozornosti/historia-scepusii/#

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Opäť k dispozícii!

   

   

   

   

   

    

   

   

   

   

   


    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

   

   

   

   

   

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

      ZNOVA K DISPOZÍCII:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Zavrieť