Anton Semeš

Nie sme tu odvčera

SemesObalka

Faktami oplývajúci obraz Slovenska v zrkadle jeho dávnych dejín, s osobitným zreteľom na vývoj kresťanstva.

viac »

CENA : 14.50 EUR

Jozef Markuš

Slovenské osudy ‒ slovenský osud

Slovensk osudy obalka

Rozsiahla historická esej si všíma spätosť osudov významných jednotlivcov a osudu národného celku.

viac »

CENA : 16.75 EUR

Peter Chorvát

L (básnická zbierka)

obalka eL001

Viac ako pravda je láska...

viac »

CENA : 6.50 EUR

Rozhovory s profesorom Jánom Letzom - V zrkadlení jeho života a myslenia

Rozhovory Jn Letz002

Popredná osobnosť kresťansky orientovanej filozofie sa vyjadruje k osobným i profesným témam. 

viac »

CENA : 9.36 EUR

Milan S. Ďurica

Scripsi vobis II. Výber z diela historika

obalka Scripsi002

Obsahuje 27 štúdií od počiatkov slovenských dejín po prvú ČSR a úvod prof. Emílie Hrabovec.

viac »

CENA : 15.90 EUR

 • NOVINKY 

   

  http://www.postscriptum.sk/nase-tituly/do-vasej-pozornosti/historia-scepusii/#

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Opäť k dispozícii!

   

   

   

   

   

    

   

   

   

   

   


    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

   

   

   

   

   

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

      ZNOVA K DISPOZÍCII:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Zavrieť