Anna A. Hlaváčová

Suzdaľský travelóg

Travelog obalka fin

Kniha sprístupňuje literárnu pamiatku 15. storočia, opisujúcu cestu kyjevského metropolitu Izidora na Florentský koncil. Jej jadro predstavujú zápisky člena Izidorovho sprievodu z cesty na koncil a späť (1437 − 1440). Suzdaľský autor v nich s detskou otvorenosťou voči svetu opisuje nemecké, talianske, chorvátske a uhorské mestá – ich stavebné, kultúrne a umelecké výdobytky. Travelóg zachytáva aj dianie na Florentskom koncile. Robí tak veľmi vecným spôsobom, bez akýchkoľvek teologických pochybností. Udalosti vo Ferrare a Florencii, ako i dôležité zastávky putovania, datuje s veľkou presnosťou, čím sa radí k faktograficky spoľahlivým, nepolemickým písomným pamiatkam spätým s cestou na koncil. Vzácnosť Suzdaľského travelógu spočíva v tom, že vznikal simultánne s opisovanými udalosťami – a tak je prvotným svedectvom o dianí vo Florencii. 

14,5x20,5 cm, 160 strán, tvrdá väzba, dokumentová a obrazová príloha, ISBN 978-80-8218-054-4

 

Anna A. Hlaváčová pôsobí v Centre spoločenských a psychologických vied SAV. Vo svojom výskume sa venuje teórii a dejinám obrazovej a performatívnej kultúry. V poslednom desaťročí svoj záujem o dejiny komunikácie medzi Východom a Západom zaostruje na problematiku Florentského koncilu, pričom sa opiera o vlastný archívny výskum cyrilických písomných pamiatok.

zavrieť

OBSAH

 

ÚVOD

Kartografický a zemepisný kontext

Trasa, časové a priestorové údaje

Stopy – náčrt stavu bádania

K edícii suzdaľského travelógu

SUZDAĽSKÝ TRAVELÓG (1437 – 1440)

NA CESTÁCH A V MESTÁCH

1. Pred cestou na koncil

2. Po Izidorovom odchode na koncil

3. Cesta tam – Severom na juh

4. Čo sa dialo v Moskovskom kniežatstve v čase vyhlásenia únie vo Florencii

5. Cesta späť – Itáliou a Chorvátskom

6. Cesta späť – Uhorskom

7. Cesta späť – Poľskom a Litvou

8. Cesta späť – Návrat Suzdaľcov

ŠIRŠIE PLÁTNO (1441 – 1444)

ZÁVER

V SKRIPTÓRIÁCH

CHRONOLÓGIA

OBRAZOVÁ DOKUMENTÁCIA

zavrieť

 
 
 • UPOZORNENIE:

   

  Prosíme objednávky zasielať e-mailom: info@postscriptum.sk, nakoľko objednávkový formulár je dočasne nefunkčný.

  Ďakujeme za porozumenie.


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

  Pavol Gašparovič Hlbina
  a slovenská katolícka moderna

   

 • Upozornenie:

  Prosíme objednávky zasielať e-mailom: info@postscriptum.sk, nakoľko objednávkový formulár je dočasne nefunkčný.

  Ďakujeme za porozumenie.

   

   

   

Zavrieť