Emilia Hrabovec – Pierantonio Piatti – Rita Tolomeo (eds.)

I Santi Cirillo e Metodio e la loro eredità religiosa e culturale, ponte tra Oriente e Occidente.

Santo Cyrillo obalka002

Kniha je súborom štúdií v taliančine, ktoré vznikli pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu a boli prednesené na medzinárodnej vedeckej konferencii Svätí Cyril a Metod a ich náboženské a kultúrne dedičstvo – most medzi Východom a Západom, ktorú usporiadal v Bratislave 8. – 12. mája 2013 Pápežský výbor pre historické vedy v spolupráci s Oddelením pre vonkajšie cirkevné vzťahy Moskovského patriarchátu, Ústavom svetových dejín Ruskej akadémie vied a Rímskokatolíckou cyrilo-metod­skou bohosloveckou fakultou Univerzity Komenského. Zoznam autorov a ich príspevkov uvádzame nižšie.

Titul zrealizovalo vydavateľstvo Post Scriptum v spolupráci s Pápežským výborom pre historické vedy pre oficiálne vydavateľstvo Svätej stolice Libreria Editrice Vaticana a ponúka ho pre záujemcov na Slovensku so zľavou 25 %.

Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2016. 407 s.

CENA : 33.00 EUR

 

Obsah

 

Bernard Ardura, Presentazione

Messaggio del Santo Padre

Indirizzi di saluto

Alexander Čubarjan

S.E.R. Mons. Stanislav Zvolenský

Emilia Hrabovec, Alcune considerazioni sull’eredità cirillo-metodiana

 

I. Roma, il mondo bizantino-slavo e l’opera cirillo-metodiana

Martin Homza, La Grande Moravia tra Occidente e Oriente

Richard Marsina, La Sede Apostolica e l’utilizzo della lingua slava nella liturgia nella Grande Moravia (863-885)

Vasil Gyuzelev, Papa Giovanni VIII e la provincia ecclesiastica bulgara

Ľubomír Hlad, Considerazioni sulla teologia dei santi Cirillo e Metodio

Michail V. Bibikov, «In principio era la parola»: le più antiche traduzioni slavo-russe

Dmitrij Sizonenko, L’eredità cirillo-metodiana e le vie della cultura russa

 

II. L’eredità cirillo-metodiana nel Medioevo e nell’Età moderna

Elena V. Beljakova, Il valore dell’eredità cirillo-metodiana nella formazione della tradizione giuridica slava

Galina S. Barankova, Le tradizioni cirillo-metodiane nell’opera degli scrittori russi antichi dall’XI al XV secolo

Pierantonio Piatti, Cirillo, Metodio e la Roma dei papi. Una memoria Recuperata

Emore Paoli, La tradizione agiografica di Cirillo e Metodio

Oksana G. Mramornova, Il vescovo Sofronij di Vraca seguace spirituale della tradizione di Cirillo e Metodio

 

III. La Chiesa cattolica, la Chiesa ortodossa russa e l’eredità cirillo-metodiana a cavallo dei secoli XIX e XX

Rita Tolomeo, La visione slava di Leone XIII e il culto cirillo-metodiano

Alexander G. Kraveckij, La rinascita del culto cirillo-metodiano nella Russia del XIX secolo: progetti realizzati e disattesi

Laura Pettinaroli, L’Opera dei SS. Cirillo e Metodio in Francia: un’opera slava al di fuori del mondo slavo

Anežka Kindlerová, L’eredità di Cirillo e Metodio e i congressi di Velehrad

Viliam Judák, Il culto cirillo-metodiano e l’idea dell’unità dei cristiani in Slovacchia nel XX secolo

Danilo Ceccarelli Morolli, Gli studi cirillo-metodiani e il Pontificio Istituto Orientale

 

IV. La Chiesa cattolica, la Chiesa ortodossa russa e l’eredità cirillo-metodiana nel secolo XX

Nadežda A. Beljakova – Evgenija S. Tokareva, I giubilei cirillo-metodiani in Russia e in Unione Sovietica nel contesto della costruzione dell’identità nazionale e religiosa nei Paesi del mondo

slavo e delle relazioni con il cattolicesimo

Emilia Hrabovec, Giovanni Paolo II, il culto cirillo-metodiano e la visione europea

Alexandra A. Pletneva, La tradizione cirillo-metodiana e la denominazione di nuove realtà nei servizi liturgici del XX e del XXI secolo

 

Bernard Ardura, Conclusioni

Indice dei nomi di persona

Indice dei nomi di luogo

Gli autori

zavrieť

 
 
 • UPOZORNENIE:

   

  Prosíme objednávky zasielať e-mailom: info@postscriptum.sk, nakoľko objednávkový formulár je dočasne nefunkčný.

  Ďakujeme za porozumenie.


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

  Pavol Gašparovič Hlbina
  a slovenská katolícka moderna

   

 • Upozornenie:

  Prosíme objednávky zasielať e-mailom: info@postscriptum.sk, nakoľko objednávkový formulár je dočasne nefunkčný.

  Ďakujeme za porozumenie.

   

   

   

Zavrieť