Richard Marsina

Ku koncepcii a vývoju slovenskej historiografie

Marsina001

Súbor prác nestora slovenskej historiografie, profesora Richarda Marsinu, je prierezom jeho vedeckej činnosti s osobitným zreteľom na problematiku dejín slovenskej historiografie a jej základné teoretické otázky. Kniha ponúka zaujímavé čítanie pre každého, kto sa chce dozvedieť viac o tom, ako sa formovalo slovenské historické myslenie v minulých storočiach, či aké prekážky muselo prekonávať ešte i v storočí minulom. Keďže profesor Marsina bol jedným z priamych účastníkov tohto procesu, majú jeho texty nie len osobitnú autenticitu, ale najmä váhu, podloženú postavením, ktoré si v odbornom prostredí vybudoval. Významnú časť knihy tvoria príspevky, v ktorých sa odráža jeho zameranie na naše najstaršie dejiny, pričom významný súbor štúdií ku svätoštefanským legendám je tu publikovaný po prvý raz. Za osobitný prínos možno pokladať prehľadné predstavenie osobností, ktoré významne ovplyvnili bádanie o slovenských dejinách. Okrem historikov samotných knihu – venovanú 90. narodeninám autora – určite privítajú všetci, čo sa zaujímajú o dejiny, predovšetkým študenti vysokých škôl. 

14,8 x 21 cm, 528 strán, tvrdá väzba, ISBN 978-80-89567-24-9 

CENA : 17.93 EUR

 

Prof. PhDr. Richard Marsina, DrSc., Dr. h. c. (nar. 4. 5. 1923) je nezastupiteľnou vedeckou autoritou pre oblasť najstarších slovenských dejín a ich historických prameňov. Svojím dielom významne zasiahol do formovania teórie slovenských dejín ako samostatného vedeckého odboru, ktorú rozpracoval do súčasnej, vedeckou obcou plne akceptovanej podoby.

zavrieť

 
 
 • UPOZORNENIE:

   

  Prosíme objednávky zasielať e-mailom: info@postscriptum.sk, nakoľko objednávkový formulár je dočasne nefunkčný.

  Ďakujeme za porozumenie.


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

  Pavol Gašparovič Hlbina
  a slovenská katolícka moderna

   

 • Upozornenie:

  Prosíme objednávky zasielať e-mailom: info@postscriptum.sk, nakoľko objednávkový formulár je dočasne nefunkčný.

  Ďakujeme za porozumenie.

   

   

   

Zavrieť