František Vnuk

Po úsvite súmrak. Slovensko 1945 - 1948

Po svite smrak obalka2

Ambíciou knihy je lepšie ozrejmiť zložitosť slovenských dejín v prvých troch povojnových rokoch, ktoré predstavujú v dejinách Slovenska obdobie rozsiahlych politických zmien. Autor opisuje a komentuje udalosti pohľadom, ktorý je odlišný od prístupu marxistickej a čechoslovakistickej historiografie, čitateľ tak dostáva do rúk zaujímavý rámec informácií prehlbujúcich poznanie tohto dramatického úseku našej minulosti. Prínosom knihy je skutočnosť, že autor čerpal do veľkej miery zo zahraničných archívnych zdrojov. Kniha patrí k najvýznamnejším monografickým prácam významého a plodného autora, no na Slovensku vychádza prvýkrát, a to v novej editorskej úprave.

14,8 x 21 cm, 708 strán, tvrdá väzba, ISBN 978-80-8218-014-8
Edícia Libri Historiae Slovaciae

 

František Vnuk (*8. apríla 1926), člen Slovenského ústavu v Ríme, v roku 1949 emigroval a  usadil sa v Austrálii. Popri profesijnom pôsobení – celý svoj aktívny život prednášal metalurgiu na South Australian Institute of Technology – si v rokoch 1955 až 1960 splnil svoju dávnu záľubu a vyštudoval históriu a politické vedy na Štátnej univerzite v Adelaide. Neskôr absolvoval viaceré študijné pobyty na zahraničných univerzitách v Európe a v Severnej Amerike.

Napísal tri desiatky monografií, nespočetné množstvo článkov, rozpráv a štúdií, je autorom mnohých publicistických statí v periodikách, v antológiách a zborníkoch, mnohých úvodov, doslovov, prekladov a poznámok. Na základe archívnych prameňov spracoval mnohé úseky slovenskej minulosti, všímal si politickú, kultúrnu, náboženskú i hospodársku situáciu na Slovensku a jeho osobnosti. Jeho nekonvenčné pohľady na nedávnu slovenskú históriu vyvolali ostrú reakciu zo strany tých slovenských činiteľov, ktorí sa neradi videli v inom svetle než vo svojom vlastnom.

Je nositeľom viacerých pôct a vyznamenaní: Veľkej zlatej cyrilo-metodskej medaily s reťazou Ústredia slovenských katolíckych intelektuálov (1974), Striebornej medaily Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (1996), Pamätnej medaily Matice slovenskej (1996), Pamätnej medaily Konfederácie politických väzňov Slovenska (1996), Veľkej medaily sv. Gorazda Ministerstva školstva Slovenskej republiky (1997), Rytierskeho radu sv. Gregora Veľkého, ktorý mu udelil pápež Ján Pavol II. (1996), Zlatej medaily Matice slovenskej (2001), Ceny Daniela Rapanta na rok 2001 a iných. 

zavrieť

 

Obsah

 

Slovo na úvod

 

[I]   Volga sa vliala do Hrona

 

Ex oriente nox – Z východu prišla tma

Odhalená tvar oslobodenia

Deľba moci

Obmedzovanie moci – Prvá pražská dohoda

Konsolidácia a polarizácia

„Ľud si povráva o prenasledovaní katolíkov...“

Priškrtenie slovenského literárneho a kultúrneho života

Keď ľudia bez srdca trýznili ľudí bez viny (Prípad Dr. Martina Mičuru a deportácie do ZSSR)

„Protirečenia sa vyostrujú...“ – Druha pražská dohoda

Aprílová dohoda

Všeobecne voľby

Tretia pražská dohoda

Trpké plody víťazstva

Cesta delegácie SNR do Ameriky v roku 1946

Mašinéria teroru (Povereníctvo vnútra a jeho povereníci)

 

[II]   Vltava sa vliala do Váhu

 

Retribúcia a proces s Dr. Jozefom Tisom

Ohlasy politických procesov v slovenskej verejnosti

Neslovanské menšiny na povojnovom Slovensku

Nevydarená akcia s výmenou obyvateľstva

Boľavý pomer slovensko-poľský

Sprofanizovaný nacionalizmus

Nedoriešený pomer slovensko-česky

Židia na Slovensku cez vojnu a po nej (1938 – 1948)

Odhaľovanie protištátnych sprisahaní

„V duchu SNP a budovateľského programu Gottwaldovej vlády“ (Predohra k vládnej kríze v jeseni 1947)

Politická kríza v jeseni 1947

Opona padla...

Prezident Beneš vo februári 1948

Slovo na záver

 

Literatúra

Resumé (Deutsch, Francais, Italiano, По-русски, English)

Menný register

Z kníh historika Františka Vnuka

zavrieť

 
 
 • UPOZORNENIE:

   

  Prosíme objednávky zasielať e-mailom: info@postscriptum.sk, nakoľko objednávkový formulár je dočasne nefunkčný.

  Ďakujeme za porozumenie.


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

  Pavol Gašparovič Hlbina
  a slovenská katolícka moderna

   

 • Upozornenie:

  Prosíme objednávky zasielať e-mailom: info@postscriptum.sk, nakoľko objednávkový formulár je dočasne nefunkčný.

  Ďakujeme za porozumenie.

   

   

   

Zavrieť