Marián Tkáč

Príbeh slovenskej koruny

Pribeh slov korobalka

Kniha prináša pohľad do obdobia vzniku novodobej slovenskej meny v roku 1993 a na súvislosti, ktoré tento proces sprevádzali. Autor bol priamym účastníkom predmetných udalostí, najprv ako námestník ministra financií a potom ako zakladateľ Národnej banky Slovenska poverený jej vedením. Preto jeho svedectvo predstavuje cenný pohľad na zaujímavé a doposiaľ širšej verejnosti zväčša neznáme okolnosti, ktoré sa stali súčasťou našich nedávnych dejín. Patria k nim predovšetkým otázky spojené so slovenskými štátoprávnymi ambíciami, v tomto prípade so zameraním na hospodárske aspekty: delenie majetku, vzťahy v ŠBČS, proces vzniku Národnej banky Slovenska a jej činnosť v prvých dňoch existencie, či menová odluka a vznik samostatnej meny – slovenskej koruny. Okrem iného patrí k zásluhám autora, že vyobrazenia na minciach a bankovkách slovenskej koruny, reprezentovali tradičné národné a kresťanské motívy.

13 x 20 cm, 136 strán, mäkká väzba, ISBN 978-80-89567-91-1

CENA : 6.50 EUR

 

Marián TKÁČ (1949), známy ekonóm, publicista, spisovateľ. Od januára 1990 do júla 1992 námestník ministra financií, od septembra 1992 viceguvernér Štátnej banky česko-slovenskej pre Slovenskú republiku, od januára 1993 do apríla 1994 viceguvernér Národnej banky Slovenska, do augusta 1993 povereným jej riadením; jeho podpis je na prvej emisii slovenských bankoviek v roku 1993. V rokoch 1995 – 2010 vedúci Archívu NBS. Absolvoval niekoľko jazykových a odborných pobytov v zahraničí, v rokoch 1993 – 1994 bol guvernérom Medzinárodného menového fondu za Slovensko, v rokoch 1997 – 2010 zastupoval NBS v Európskej asociácii pre bankovú a finančnú históriu so sídlom vo Frankfurte nad Mohanom. Od novembra 2010 do novembra 2017 predseda Matice slovenskej.

Angažoval sa za slovenskú štátnu samostatnosť ako člen komisií na prípravu slovenskej i federálnej ústavy, iniciátor výzvy 61 krokov k slovenskej identite (október 1990), spoluzakladateľ Nezávislého združenia ekonómov Slovenska (1989), hovorca Kongresu slovenskej inteligencie (1992), člen vedenia Spolku slovenských spisovateľov (2005 – 2010).

 

Je autorom desiatok kníh literatúry faktu (Národ bez peňazí, Hospodárske súvislosti slovenskej štátnosti, Päť slovenských rodov, Neznámy slovenský príbeh a iné), autor románov (Zemplínske nebo, Vôňa peňazí, Bernolák, Francisci a iné), autor stoviek publicistických statí, vysokoškolských skrípt, scenárov hraných televíznych dokumentov (Navždy a večne o dejinách peňazí a bánk, Po stopách Turzovcov, Lis(z)t vo vetre), rozhlasových pásiem a rozhlasových seriálov v cykle Slovenské rody (o Daxnerovcoch aj v spojitosti s osudom prezidenta J. Tisa, o Turzovcoch, o Alexandrovi Petrovičovi-Petöfim a iné), ako aj desiatok krátkych dokumentárnych videofilmov.

zavrieť

 
 
 • UPOZORNENIE:

   

  Prosíme objednávky zasielať e-mailom: info@postscriptum.sk, nakoľko objednávkový formulár je dočasne nefunkčný.

  Ďakujeme za porozumenie.


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

  Pavol Gašparovič Hlbina
  a slovenská katolícka moderna

   

 • Upozornenie:

  Prosíme objednávky zasielať e-mailom: info@postscriptum.sk, nakoľko objednávkový formulár je dočasne nefunkčný.

  Ďakujeme za porozumenie.

   

   

   

Zavrieť