Pavol Benedict Lipták (zost.)

S odvahou a pokorou. Osobnosť a dielo biskupa Pavla M. Hnilicu SJ

S odvahou a pokorou oblka

Kniha prináša nové pohľady na život a činnosť biskupa Pavla M. Hnilicu SJ, ktorý bol jednou z kľúčových osobností Katolíckej cirkvi v období panovania komunistického režimu na Slovensku. Štúdie popredných historikov zaradené vo vedeckej sekcii knihy neboli doteraz v takomto rozsahu a hĺbke publikované. Z hľadiska historiografie za vecne osobitne cenné a prínosné možno považovať: podrobnú rekonštrukciu jeho tajnej kňazskej a biskupskej vysviacky; dôkladnú analýzu vzťahu biskupa Hnilicu a Svätej stolice, kde dominuje delikátna problematika „Ostpolitik“; podrobné zmapovanie aktivít Štátnej bezpečnosti vo vzťahu k biskupovi Hnilicovi; poznatky o jeho vzťahoch s poľskými cirkevnými predstaviteľmi; a napokon aj publikovanie viacerých doteraz neznámych dokumentov.

Druhú časť knihy tvorí memoárová sekcia so svedectvami výnimočných osobností, cirkevných hodnostárov i najbližších spolupracovníkov, ktoré dokresľujú osobnosť biskupa Hnilicu nielen zo stránky jeho aktivít, ale aj jeho charakterovej a duchovnej dimenzie. Len vďaka tomu mohol byť verný svojmu povolaniu spravovať najväčšiu diecézu „od Pekingu cez Moskvu až po Berlín“, starať sa o duše prenasledovaných aj ich prenasledovateľov, odvážne prehovoriť na Druhom vatikánskom koncile, napĺňať odkaz Fatimy a vykonať zasvätenie Ruska v jeho srdci – v Kremli. Ako vidieť, biskup Hnilica bol človek naplnený nesmiernou odvahou, ale aj nemalou pokorou, čo možno vnímať ako jeho univerzálny odkaz dnešnej dobe.

16,5 x 23,5 cm, 392 strán, tvrdá väzba, Summary, Menný register, Obrazová príloha
ISBN 978-80-8218-028-5

 

Pavol Hnilica sa narodil 30. marca 1921 v Uňatíne v Krupinskom dekanáte. V roku 1941 vstúpil do Spoločnosti Ježišovej, štúdium filozofie a teológie bolo prerušené, nakoľko po smutne známej

Barbarskej noci z 13. apríla 1950 boli násilným zásahom zlikvidované mužské rehole. Aj Hnilica

bol na čas umiestnený v rôznych internačných kláštoroch. V mimoriadnych okolnostiach ho 29. septembra 1950 rožňavský biskup Róbert Pobožný tajne vysvätil za kňaza a 2. januára 1951 z jeho rúk prijal aj biskupské svätenie. V decembri toho roku musel emigrovať. V Ríme napísal podrobnú správu pre pápeža Pia XII. o prenasledovaní kresťanov na Slovensku. Počas Druhého vatikánskeho koncilu, po zverejnení biskupskej hodnosti 17. mája 1964 pápežom Pavlom VI., vystupoval už ako jeden z koncilových otcov a predniesol jeden z najpozoruhodnejších koncilových prejavov, v ktorom žiadal odsúdenie ateizmu ako „najvážnejšieho bludu súčasnosti“. V roku 1969 založil dielo Pro fratribus a začal vydávať bulletin s rovnomenným názvom. V 70. a 80. rokoch sa významne podieľal na pašovaní náboženskej literatúry cez Poľsko na Slovensko. 24. marca 1984 ako turista odslúžil tajne v Chráme Usnutia Bohorodičky v moskovskom Kremli svätú omšu, počas ktorej v zmysle fatimských zjavení zasvätil Rusko Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Počas celého exilového pôsobenia bol pod dohľadom československej Štátnej bezpečnosti, ktorá ho pomocou hustej siete tajných  spolupracovníkov sledovala. Na Slovensko sa mohol vrátiť až po 38 rokoch exilu v decembri 1989. Posledné chvíle života strávil v kláštore Božieho Milosrdenstva v Nových Hradoch v južných Čechách, kde 8. októbra 2006 zomrel. Pochovaný je v krypte Katedrály sv. Jána Krstiteľa v Trnave.

zavrieť

Obsah

 

Ján Sokol: Slovo na cestu

Emília Hrabovec: Niekoľko zamyslení nad metodologickými problémami výskumu života a diela biskupa Hnilicu

 

I. Články a štúdie:

Róbert Letz: Formácia, kňazská a biskupská vysviacka Pavla Hnilicu v kontexte slovenských cirkevných dejín

Emília Hrabovec: Pavol M. Hnilica a Svätá stolica

František Vnuk: Biskup Pavol M. Hnilica a Druhý vatikánsky koncil

Milan Hudaček: Pavol Mária Hnilica a Spoločnosť Ježišova

Beáta Katrebová Blehová: Pavol M. Hnilica očami Štátnej bezpečnosti

Jozef M. Rydlo: Pavol Hnilica a slovenský exil

Mirosław Szumiło: Spolupráca biskupa Pavla Hnilicu s poľskými katolíkmi

Ľubomír Hlad: Biskup Pavol M. Hnilica a Fatima : mariologický pohľad

II. Spomienky a svedectvá:

Jozef kardinál Tomko: Svedectvo

Rudolf Grulich: Biskup Pavol Hnilica a charitatívne dielo Kirche in Not

Martin Uher: Pavol M. Hnilica a Hnutie fokoláre

Paul M. Sigl: Biskup Pavol Mária Hnilica SJ – dieťa Panny Márie, svätý pastier a otcovský protektor Rodiny Panny Márie

Leo Maasburg: Zasvätenie Ruska Nepoškvrnenému Srdcu P. Márie

Wanda Półtawska: Spomienky na biskupa Hnilicu

Anne Roman: A Golden Bond. Some Reflections on the friendship between Bishop Pavol Hnilica and Stephen B. Roman

Ján Babjak: Mariánsky biskup Pavol Mária Hnilica SJ

Ján Chryzostom kardinál Korec: Otec biskup Pavol

Viliam Judák: Biskup Pavol Hnilica po návrate na Slovensko

Ján Ďurica: Stretnutia s o. biskupom Pavlom Hnilicom SJ.

Tomash Peta: Svedectvo o biskupovi Pavlovi M. Hnilicovi

Vlastimil Kročil: Svedectvo o živote Mons. Pavla M. Hnilicu

zavrieť

 
 
 • UPOZORNENIE:

   

  Prosíme objednávky zasielať e-mailom: info@postscriptum.sk, nakoľko objednávkový formulár je dočasne nefunkčný.

  Ďakujeme za porozumenie.


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

  Pavol Gašparovič Hlbina
  a slovenská katolícka moderna

   

 • Upozornenie:

  Prosíme objednávky zasielať e-mailom: info@postscriptum.sk, nakoľko objednávkový formulár je dočasne nefunkčný.

  Ďakujeme za porozumenie.

   

   

   

Zavrieť