Martin Homza

Svätopluk v európskom písomníctve. Štúdie z dejín svätoplukovskej legendy

Svatopluk001

Zámerom autorského kolektívu bolo čo najpodrobnejšie zmapovať stopy, ktoré zanechala svätoplukovská problematika v najstaršom písomníctve a v dejinnom priebehu historiografie, a to nielen slovenskej (uhorskej), ale i moravskej, českej i širšej európskej. Zostavovateľ a autor úvodných textov v knihe metodologicky zdôvodňuje aspekty skúmania svätoplukovskej legendy a zaoberá sa jej genézou a funkciami v stredovekej slovenskej i uhorskej historiografii. Ďalší autori rozšírili sledovanú tému o jej bulharské (Boris) a franské (Svätopluk Lotrinský) paralely, o rozpracovanie obrazu Svätopluka v prameňoch jednotlivých historických období. Kniha má teda potenciál oživiť odbornú diskusiu, čo možno považovať za užitočné aj vzhľadom na to, že postava Svätopluka sa stala pertraktovanou v širších spoločenských súvislostiach. 

14,8 x 21 cm, 750 strán, tvrdá väzba, ilustrácie, ISBN 978-80-89567-22-5 

CENA : 22.44 EUR

 

Obsah

 

Martin Homza

Úvod

Metodologické východiská bádania stredovekých a ranonovovekých narácií o Svätoplukovi I.

Sémantická potencia osobného vlastného (rodného) mena Svätopluk, ako východisko svätoplukovskej legendy

Stredoveké korene svätoplukovskej tradície u Slovákov (čierna a biela svätoplukovská legenda)

K argumentácii o kráľovskom titule Svätopluka I. († 894)

 

Dimitar Dimitrov

Boris I. Bulharsky a Svätopluk I. Veľkomoravský v reálnom a imaginárnom svete stredoveku

 

Ľubica Štrbáková

Svätopluk Lotrinsky († 900), krstný syn Svätopluka I., ako postava historická a hagiografická

 

Marek Vadrna

Obraz kráľa Svätopluka I. v českých kronikách

 

Martina Pillingová

Svätoplukovská legenda medzi humanizmom a osvietenstvom v českej a moravskej historiografii

Pozoruhodnosti barokových frontispisov niektorých českých a moravských historikov

 

Naďa Labancová

Svätoplukovská tradícia v slovenskej historiografi i v 17. a v prvej polovici 18. storočia

 

Martina Pillingová

Svätoplukovská tradícia u Slovákov v druhej polovici 18. storočia

 

Peter Podolan

Svätopluk v slovenskej historiografii 19. storočia

 

Michal Cigán

Folklórne pozadie svätoplukovskej legendy

 

Ľubomír Ďurina

Svätopluk v stredovekých písomných prameňoch 9. – 16. Storočia podľa vydania Magnae Moraviae Fontes Historici (štatistiky) 

zavrieť

 
 
 • UPOZORNENIE:

   

  Prosíme objednávky zasielať e-mailom: info@postscriptum.sk, nakoľko objednávkový formulár je dočasne nefunkčný.

  Ďakujeme za porozumenie.


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

  Pavol Gašparovič Hlbina
  a slovenská katolícka moderna

   

 • Upozornenie:

  Prosíme objednávky zasielať e-mailom: info@postscriptum.sk, nakoľko objednávkový formulár je dočasne nefunkčný.

  Ďakujeme za porozumenie.

   

   

   

Zavrieť