Anton Lauček

Černovčania

Anton Laucek Cernovcania

Spoločné vydanie dvoch historických noviel zasadených do prostredia Černovej reflektujúcich každodenný život jej obyvateľov pred viac ako 100 rokmi, ale aj udalosti, ktoré vstúpili do našich dejín, osobitne postavu miestneho rodáka Andreja Hlinku. Autor, dôverne spätý s prostredím, vychádza z osobne odovzdávanej skúsenosti a pamäte predkov, čo dáva prózam jedinečnú ľudskosť a autentickosť. Novela Andrej − Fragment zo života zachytáva osudy mladého Andreja Hlinku do jeho kňazskej vysviacky a poodhaľuje tak rodinné, ľudské a spoločenské pozadie formujúce jednu z našich najvýznamnejších osobností. V novele Cez utrpenie autor sleduje okolnosti zrodu černovského kostola, vyúsťujúce do šokujúcej tragédie. Jazyk týchto próz, lyrizujúce opisy prírody či dobových reálií, realistické zobrazenie postáv i briskné dialógy sú atribútmi pozývajúcimi čitateľa preniesť sa v čase a zažiť atmosféru života, ktorým kedysi žili − Černovčania.

2007, 13x18,5 cm, 160 s., tvrdá väzba, ilustrácie, ISBN 978-80-969850-0-5

CENA : 6.93 EUR

 
 
 
 • UPOZORNENIE:

   

  Prosíme objednávky zasielať e-mailom: info@postscriptum.sk, nakoľko objednávkový formulár je dočasne nefunkčný.

  Ďakujeme za porozumenie.


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

  Pavol Gašparovič Hlbina
  a slovenská katolícka moderna

   

 • Upozornenie:

  Prosíme objednávky zasielať e-mailom: info@postscriptum.sk, nakoľko objednávkový formulár je dočasne nefunkčný.

  Ďakujeme za porozumenie.

   

   

   

Zavrieť