Juraj Havaj Petejovský

Denník ostatného dňa

Dennik ostatneho dna obalka

Denník ostatného dňa nadväzuje na už skôr vydané knihy poviedok: Denník jedného dňa (2014) a Denník ďalšieho dňa (2018). Strie­dajú sa v nich úsmevné príbehy spracované z pod­netov vlastných zážitkov či rozprávaní priateľov i známych, so smutnými život­nými osudmi, ktoré sa ho, či už priamo, alebo nepriamo bytostne dotkli. Práve v tvorivom stvárňovaní skutočných uda­lostí sa prejavuje podstata jeho renesanč­ného talentu pestrofarebného videnia ži­vota, a to tak v zornom uhle istej hravos­ti, dobrej nálady až chlapskej roztopaše, ako aj v tienistých stránkach každoden­ných dní, až po samo dno tragédie člo­veka, ale všetko so spoločným menova­teľom chápavého človečenstva, zmiere­nia i vzájomnej tolerancie medzi ľuďmi, národmi, rasami, čím poviedky spontán­ne a nenásilne prezentujú aj určitú multikultúrnu dimenziu. Ide o neobyčajné denníky každodenných obyčajov...

14 x 24 cm, 240 strán, tvrdá väzba, ilustrácie
ISBN 978-80-8218-044-5

CENA : 9.90 EUR

 

Juraj Havaj Petejovský sa narodil v dedinke Petejovce na východnom Slovensku 9. januára 1939. Svoju rodnú obec v roku 1967 zatopenú vodným dielom Domaša zakomponoval do svojho literárneho mena.

Maturoval na Jedenásťročnej strednej škole vo Vranove nad Topľou a v roku 1963 ukončil štúdium na Fakulte architektúry Slovenskej vysokej školy technickej, kde pôsobil ako pedagóg takmer 50 rokov, pričom s vedeckou hodnosťou docenta vyše desať rokov viedol katedru architektonickej tvorby. Pri príležitosti životného jubilea – sedemdesiatky ‒ mu okrem iných uznaní Ministerstvo školstva SR udelilo veľkú medailu sv. Gorazda za celoživotné dielo.

Vo voľnom čase sa venoval a stále venuje hudbe a spevu. Bol zakladajúcim členom folklórneho súboru Vranovčan, v čase štúdií pôsobil v súbore Technik a dodnes spieva v mužskej speváckej skupine Rodokmeň. V občianskom združení „Zemplínsky valal“ v Bratislave sa realizoval aj vo funkcii richtára (birova).

Ďalšou jeho veľkou záľubou je výtvarná tvorba. A v neposlednom rade je výrečným poviedkárom so širokým záberom od spomienkového rozprávania až po analyticko-kritické postrehy fejtónového charakteru, ktoré rozvinul aj v oboch knihách svojich poviedok.

Jeho všestranné aktivity potvrdzujú, že je skutočne „majstrom viacerých remesiel“. Jeho karikatúry, aforizmy a mikropoviedky boli publikované v periodikách Smena či Beseda.

zavrieť

 
 
 • UPOZORNENIE:

   

  Prosíme objednávky zasielať e-mailom: info@postscriptum.sk, nakoľko objednávkový formulár je dočasne nefunkčný.

  Ďakujeme za porozumenie.


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

  Pavol Gašparovič Hlbina
  a slovenská katolícka moderna

   

 • Upozornenie:

  Prosíme objednávky zasielať e-mailom: info@postscriptum.sk, nakoľko objednávkový formulár je dočasne nefunkčný.

  Ďakujeme za porozumenie.

   

   

   

Zavrieť