V edícii LHS vyšli v jednotlivých sériách nasledovné tituly:

Libri historiae Slovaciae

 

Scriptores

• Štefan Vragaš: V službe ducha. Lúč 2001.

• Jozef Špirko: Dejiny a umenie očami historika. Lúč 2001.

• Róbert Letz – Ivan A. Petranský [Zost.]: Biskup Michal Buzalka. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie pri  príležitosti 40. výročia úmrtia. Lúč 2002.

• Ladislav Hanus: O kultúre a kultúrnosti. Lúč 2003.

• Jozef M. Rydlo [Zost.]: Renovatio spiritualis. Jubilejný zborník k 70. narodeninám arcibiskupa Jána Sokola, prvého  metropolitu Slovenska. Lúč 2003.

• Vševlad Jozef Gajdoš: V tichu kláštorov a knižníc. Lúč 2004.

• Celestín Lepáček: Františkánsky prínos do slovenskej kultúry. Lúč 2005.

• Jozef M. Rydlo [Zost.]: Fidei et Patriae. Jubilejník na počesť 80. narodenín Františka Vnuka. Libri Historiae o.z. 2008.

• Agostino Visco: Literárne dielo. [1]. Slovakistické state slovenského exulanta v Taliansku. Libri Historiae o.z. 2008.

• Agostino Visco: Opera letteraria. [2]. Gli scritti di slovachistica dell’esule slovaco in Italia. Libri Historiae o.z. 2008.

• Jozef M. Rydlo [Zost.]: Bzovík. Jubilejník k 75. narodeninám veľkodušného človeka Jána Hnilicu, člena slovenského ústavu. Libri Historiae o.z. 2011.

• Matúš Kučera: State a články k slovenskému stredoveku. Post Scriptum 2012.

• Richard Marsina: Ku koncepcii a vývoju slovenskej historiografie. Post Scriptum 2013.

• Jozef M. Rydlo [Zost.]: In Verbo autem tuo. Jubilejník k 70. narodeninám slovenského biblistu Jána Ďuricu SJ. Libri Historiae o.z. 2013.

• Jozef M. Rydlo: Parlamentné prejavy. Národná rada Slovenskej republiky 2006 – 2010. Post Scriptum 2016.

• Ján Kačala – Jozef M. Rydlo [Zost.]: Henrich Bartek v slovenskej jazykovede a kultúre. Súbor štúdií. Post Scriptum 2017.

• Jozef M. Rydlo [Zost.]: Scripsi vobis I – V. Výber z celoživotného diela slovenského historika Milana S. Ďuricu. Post Scriptum  2017 – 2020.

• František Vnuk: Slovakia and Slovaks in the Twentieth Century. Post Scriptum 2021.

 

 Monographiae

• Martin Homza: Mulieres suadentes – Presviedčajúce ženy. Lúč 2002.

• František Vnuk: Stopäťdesiat rokov v živote národa. Lúč 2004.

• Ľubomír Bosák – Patrik Kýška: Svätý Gorazd – učený muž našej zeme. Lúč 2004.

• Jozef Haľko: Rozbiť Cirkev Rozkolnícka Katolícka akcia. Lúč 2004.

• Jozef Kútnik Šmálov: Kresťanská  kultúrna orientácia. Lúč 2005.

• Jozef Kútnik Šmálov: Kresťanský stredovek Slovenska. Lúč 2005.

• Ladislav Hanus: Princípy kresťanskej morálky. Lúč 2007.

• Bystrík Bugan: Svätý Bystrík. Lúč 2007.

• Ján Hnilica: Literárne a gramatické dielo Jozefa K. Viktorina. Libri Historiae o.z. 2009.

• Walter Brandmüller: Šoa na Slovensku a Katolícka cirkev. Libri Historiae o.z. 2013.

• Martin Homza et al.: Svätopluk v európskom písomníctve. Post Scriptum 2013.

• Veronika Kucharská: Ducissa. Život kňažnej Hedvigy v časoch Jagelovcov. Post Scriptum 2014.

• Eva Frimmová: Rok 1515 v premenách času. Na pozadí Bartoliniho diela Odeporicon. Post Scriptum 2015.

• František Vnuk: Po úsvite – súmrak. Post Scriptum 2020.

• Jozef M. Rydlo: Kresťanská filozofia dejín. Katolík a história. Post Scriptum 2021.

 

Memoriae

• Viliam P. Mihalovič: Oživené spomienky. Lúč 2003.

• Ladislav Hanus: Pamäti svedka storočia. Lúč 2006.

• Eva Jankovičová-Joštiaková: Môj život s Lacom. Vo vyhnanstve v Argentíne. Libri Historiae o.z. 2009.

• Karol Sidor: Šesť rokov pri Vatikáne. Libri Historiae o.z. 2012.

• Jozef M. Rydlo [Zost.]: Testimonium hoc verum est. Kytica vďaky, obdivu a úcty slovenskému historikovi Milanovi S. Ďuricovi, čestnému členovi Slovenského ústavu, k jeho 90. narodeninám. Post Scriptum 2015.

• Dominik Hrušovský: Roztratených zhromažďovať. Rozprávanie o mojom živote. Post Scriptum 2018.

 

 Artes & litterae

• Paľo Oliva [1]: Torzo literárneho diela. Lúč 2004.

• Paľo Oliva [2]: Tak umieral a žije básnik Paľo Oliva. Lúč 2004.

• Július Pašteka: Literatúra ako svetlo. Lúč 2004.

• Jozef Kútnik-Šmálov: Literárna kritika ako poznávanie a hodnotenie. Lúč 2004.

• Jozef M. Rydlo [Zost.]: Andrej Žarnov (1903 − 1982). Zborník o živote a diele univerzitného profesora MUDr.  Františka Šubíka. Libri Historiae o.z. 2008.

• Jozef M. Rydlo [Zost.]: Rudolf Dilong (1905−1986). Zborník o živote a diele básnika k jeho storočnici. Libri Historiae o.z.  2009.                                                                                                             

• Teofil Klas: Z ozvukov krásy. Výber z kultúrnej publicistiky. Post Scriptum 2016.

 

Ecclesia

• František Vnuk: Katolícka cirkev v 20. storočí na Slovensku a vo svete. S krátkym prehľadom cirkevných dejín do roku 1900. Nové Mesto 2006.

 

Fontes

• Martin Homza: Uhorsko- poľská kronika. Post Scriptum 2009.

• Martin Homza – Nora Malinovská: Haličsko-volynská kronika. Vydavateľstvo Matice slovenskej 2019.

 

 V edícii LIBRI HISTORIAE EUROPEAE vyšlo:

 

Judaica

• Carol Iancu: Mýty, na ktorých stojí antisemitizmus. Libri Historiae o.z. 2014.

 


Viac o tituloch vydaných vydavateľstvom Post Scriptum nájdete na jeho internetovej stránke.

V prípade záujmu sa informujte v kníhkupectvách alebo napíšte e-mail na adresu: libri.historiae@gmail.com alebo info@postscriptum.sk.