• Biskup Pavol M. Hnilica SJ (1921-2006). 
 • Kostol sv. Mikuláša v Podunajských Biskupiciach vo svetle nových výskumov. Zborník z vedeckého kolokvia. P. Pauliny (ed.).
 • Marek Šmíd: Mariánske zjavenia v modernej dobe
 
 • Práve vyšlo:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Informácie: libri.historiae@gmail.com

   

   

   

   

   

  Táto kniha ide až na koreň, pretože pravda     oslobodzuje.
   Je napísaná poctivo, so zaujatím a horlivosťou,
   ale aj s vedomím zodpovednosti.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Zavrieť