• Kostol sv. Mikuláša v Podunajských Biskupiciach vo svetle nových výskumov. Zborník z vedeckého kolokvia. P. Pauliny (ed.).
  • Arcibiskupi a biskupi Uhorska - Moc prelátov a jej prejavy v stredoveku. M. Glejtek (ed.).
  • Biskup Pavol M. Hnilica SJ (1921-2006). Emília Hrabovec, Barbora Sedláková (zost.).
 

Zavrieť