Blažej Belák

Literárne dielo a publicistika

Belk oblka

Reprezentatívny výber z rozsiahlej a rozmanitej tvorby Blažeja Beláka, ktorý je autorom originálnych, formovo výrazne experimentálnych  básnických a prozaických diel, dôsledne  vychádzajúcich z kresťanskej idey a z hlboko precítenej národnej tradície,  súvisiacich s národnými a regionálnymi dejinami  Slovenska,  najmä jeho rodného kraja (povesti a historické príbehy z  povodia Bebravy) a z regiónu Turca, v ktorom žije od roku 1969. Okrem historických štúdií a umeleckej literatúry sa systematicky venuje kultúre spisovnej slovenčiny v prejavoch  verejných činiteľov a v jazyku elektronických médií. Súčasťou knihy je autorská bibliografia, ktorá ucelene rekapituluje autorovo tvorivé úsilie a podáva celistvý obraz o duchovno-intelektuálnom profile tejto osobnosti.

15,5 x 23 cm, 416 strán, tvrdá väzba, bibliografia, ilustrácie
ISBN 978-80-8218-050-6

CENA : 13.90 EUR

 

Blažej Belák (nar. 1938), rodák z Dolných Motešíc v okrese Trenčín. Od roku 1969 takmer tri desaťročia pracoval v Matici slovenskej – Slovenskej národnej knižnici ako literárny historik, múzejník,  bibliograf a organizátor výskumu dejín knižnej kultúry, vedúci výskumu  historických knižníc, tlačiarní a  dejín vydavateľstiev.  Po  roku 1989  sa venoval intenzívne  dokumentácii a propagácii  dejín slovenskej exilovej literatúry. Od roku 1996 bol vedúcim  redaktorom vo vydavateľstve  Spolku svätého Vojtecha v Trnave a autorom početných prekladov náboženskej literatúry a vatikánskych dokumentov.

zavrieť

 
 
 • UPOZORNENIE:

   

  Prosíme objednávky zasielať e-mailom: info@postscriptum.sk, nakoľko objednávkový formulár je dočasne nefunkčný.

  Ďakujeme za porozumenie.


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

  Pavol Gašparovič Hlbina
  a slovenská katolícka moderna

   

 • Upozornenie:

  Prosíme objednávky zasielať e-mailom: info@postscriptum.sk, nakoľko objednávkový formulár je dočasne nefunkčný.

  Ďakujeme za porozumenie.

   

   

   

Zavrieť