Martin Homza

Svätopluk v európskom písomníctve. Štúdie z dejín svätoplukovskej legendy

Svatopluk001

Zámerom autorského kolektívu bolo čo najpodrobnejšie zmapovať stopy, ktoré zanechala svätoplukovská problematika v najstaršom písomníctve a v dejinnom priebehu historiografie, a to nielen slovenskej (uhorskej), ale i moravskej, českej i širšej európskej. Zostavovateľ a autor úvodných textov v knihe metodologicky zdôvodňuje aspekty skúmania svätoplukovskej legendy a zaoberá sa jej genézou a funkciami v stredovekej slovenskej i uhorskej historiografii. Ďalší autori rozšírili sledovanú tému o jej bulharské (Boris) a franské (Svätopluk Lotrinský) paralely, o rozpracovanie obrazu Svätopluka v prameňoch jednotlivých historických období. Kniha má teda potenciál oživiť odbornú diskusiu, čo možno považovať za užitočné aj vzhľadom na to, že postava Svätopluka sa stala pertraktovanou v širších spoločenských súvislostiach. 

14,8 x 21 cm, 750 strán, tvrdá väzba, ilustrácie, ISBN 978-80-89567-22-5 

CENA : 22.44 EUR

 

Obsah

 

Martin Homza

Úvod

Metodologické východiská bádania stredovekých a ranonovovekých narácií o Svätoplukovi I.

Sémantická potencia osobného vlastného (rodného) mena Svätopluk, ako východisko svätoplukovskej legendy

Stredoveké korene svätoplukovskej tradície u Slovákov (čierna a biela svätoplukovská legenda)

K argumentácii o kráľovskom titule Svätopluka I. († 894)

 

Dimitar Dimitrov

Boris I. Bulharsky a Svätopluk I. Veľkomoravský v reálnom a imaginárnom svete stredoveku

 

Ľubica Štrbáková

Svätopluk Lotrinsky († 900), krstný syn Svätopluka I., ako postava historická a hagiografická

 

Marek Vadrna

Obraz kráľa Svätopluka I. v českých kronikách

 

Martina Pillingová

Svätoplukovská legenda medzi humanizmom a osvietenstvom v českej a moravskej historiografii

Pozoruhodnosti barokových frontispisov niektorých českých a moravských historikov

 

Naďa Labancová

Svätoplukovská tradícia v slovenskej historiografi i v 17. a v prvej polovici 18. storočia

 

Martina Pillingová

Svätoplukovská tradícia u Slovákov v druhej polovici 18. storočia

 

Peter Podolan

Svätopluk v slovenskej historiografii 19. storočia

 

Michal Cigán

Folklórne pozadie svätoplukovskej legendy

 

Ľubomír Ďurina

Svätopluk v stredovekých písomných prameňoch 9. – 16. Storočia podľa vydania Magnae Moraviae Fontes Historici (štatistiky) 

zavrieť

 
 
 • AKCIOVÁ PONUKA

  Na objednávky zrealizované prostredníctvom www.postscriptum.sk
  od 1. 4. do 30. 4. 2020 uplatníme zľavu 50 % z bežnej ceny.


  Platba sa bude realizovať bankovým prevodom na základe faktúry, ktorú zašleme emailom. Objednané knihy doručí Slovenská pošta ako doporučenú zásielku. (Dobierku nebudeme používať.) Do faktúry zahrnieme prepravné náklady podľa cenníka pošty, t. j. od 2 do 3,50 eur podľa váhy zásielky.

  ----------------------------------------------------------------------------------

  Tituly dostupné vo forme e-knihy

  ÚSPEŠNE NEŠŤASTNÍ   https://www.martinus.sk/?uItem=713179

  RING SMRTI   https://www.martinus.sk/?uItem=713195

  ---------------------------------------------------------------------------------

  Zbierku básní

  Pavol Prikryl: Oravské rondely

  môžete teraz získať s osobným venovaním autora

   

Zavrieť