Martin Homza

Uhorsko-poľská kronika

Martin Homza Uhorsko polska kronika

Monografia približuje slovenskému čitateľovi doslova zabudnutý prameň k starším dejinám Slovenska i strednej Európy, ktorý má závažný význam pri poznávaní a interpretovaní udalostí súvisiacich so vznikom uhorského štátu. Popri samotnej kronike v latinčine a slovenčine, vrátane rozsiahleho poznámkového aparátu, kniha obsahuje rozsiahlu štúdiu, v ktorej autor objavným spôsobom rozoberá obsah i zmysel tohto stredovekého diela. V prílohe je faksimile rukopisu kroniky zo 14. storočia. Kniha disponuje všetkými znakmi modernej kritickej pramennej edície.

Kniha  predstavuje  jeden z významných stredovekých naračných textov Uhorsko-poľskú kroniku a dáva tak odbornej a kultúrnej verejnosti na Slovensku možnosť po prvý krát sa oboznámiť s jej obsahom. Analýza tohto dokumentu naznačuje jeho dôležitosť pre výklad starších uhorských, a teda aj slovenských dejín,  pre ďalšiu diskusii o stredovekých textoch uhorského pôvodu, a to i v širšom kontexte dobových európskych kroník. 

14,8x21 cm, 224 strán, tvrdá väzba, ilustrácie, ISBN 978-80-969850-4-3

CENA : 0.00 EUR

 
 
 
 • PF 2020

  Všetkým spolupracovníkom a priaznivcom

  želáme úspešný a požehnaný nový rok!

  --------------------------------------------------------------------------------

  Novinku

  Pavol Prikryl: Oravské rondely

  môžete teraz získať s osobným venovaním autora

   

  Ukážky zo zbierky uverejnil internetový časopis VOX v čísle 12/2019,

  ktoré je dostupné na adrese:

  http://prikryl.sk/data/documents/VOX-12-2019.pdf

Zavrieť