Jozef Rajčák

Ježiš Kristus v dobovom sovietskom výskume

img2019103022243759

Kniha podáva komplexný prehľad stanovísk sovietskych marxistických autorov týkajúcich sa osoby Ježiša Krista a konfrontuje ich kresťanskou kritikou, so stanoviskami učiteľského úradu Cirkvi a s poznatkami teológie. Práca je výsledkom bádania slovenského kňaza žijúceho v Taliansku, kde knižne vyšla na sklonku existencie komunistických režimov v roku 1985. V tom čase bol jej cieľ – vysporiadať sa s ateistickým „vedeckým svetonázorom“ sovietskeho typu tvrdo presadzovaným v strednej a východnej Európe – bezprostredne aktuálny. Avšak ani súčasné slovenské vydanie nepredstavuje len strohú historicko-faktografickú výpoveď, ale dáva mnohé podnety na porovnanie, ako sa s postavou Krista, či kresťanstvom vôbec, vyrovnáva dnešná doba.

15,5 x 21,5 cm, 224 strán, tvrdá väzba, ISBN 978-80-89567-96-6

CENA : 8.90 EUR

 

Jozef Rajčák (*1941), člen Slovenského ústavu, pochádza z Holíča, kde prežil prvých pätnásť rokov svojho života. Vo Svite a v Zlíne študoval chémiu a potom v tomto odbore aj pracoval. Keďže pociťoval v sebe misionárske povolanie, študoval aj španielčinu a nemčinu; jazykové štátne skúšky absolvoval na univerzite v Brne. V lete 1967 sa mu podarilo dostať sa do Ríma, filozofiu a teológiu vyštudoval na Pápežskej Lateránskej univerzite. Za kňaza bol vysvätený 17. marca 1974. V pastorácii pracoval v Druente pri Turíne, bol kaplánom francúzskych rehoľníčok v Ríme, sprevádzal aj slovenských pútnikov do Lúrd. Spolupracoval s Vatikánskym rozhlasom, venoval sa aj prekladateľskej činnosti. V Slovenských hlasoch z Ríma, v Diakonii i v Katolíckych novinách publikoval viaceré články i fotografie. V roku 1983 dosiahol doktorát z teológie na Pápežskej Urbanovej univerzite; táto monografia je jeho dizertačnou prácou. Od roku 1988 pracuje ako kaplán v nemocnici v Bracciane neďaleko Ríma. Skoro päťdesiat rokov sa zaujíma o osud brata Alojza Chmeľa od Ukrižovaného Ježiša (1913 – 1939), člena Rádu bosých augustiniánov, Slováka zo Spišskej Starej Vsi, ktorý zomrel v Ríme v povesti svätosti; je členom jeho beatifikačnej komisie.

zavrieť

 
 
 • UPOZORNENIE:

   

  Prosíme objednávky zasielať e-mailom: info@postscriptum.sk, nakoľko objednávkový formulár je dočasne nefunkčný.

  Ďakujeme za porozumenie.


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

  Pavol Gašparovič Hlbina
  a slovenská katolícka moderna

   

 • Upozornenie:

  Prosíme objednávky zasielať e-mailom: info@postscriptum.sk, nakoľko objednávkový formulár je dočasne nefunkčný.

  Ďakujeme za porozumenie.

   

   

   

Zavrieť