Dominik Hrušovský

Roztratených zhromažďovať. Rozprávanie o mojom živote

img2018120222302068

V tejto knihe spomienok môžeme sledovať životný príbeh arcibiskupa Dominika Hrušovského (1926 – 2016), ktorý patrí medzi špičkové osobnosti moderného slovenského katolicizmu. Väčšinu života prežil v Taliansku, kde bol v r. 1950 vysvätený za kňaza, no na Slovensko sa nemohol vrátiť. Jeho najvýznamnejším pôsobiskom sa stal Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda, ktorý v roku 1963 v Ríme vybudovali slovenskí emigranti s cieľom pomáhať Slovákom udržiavať kresťanskú vieru a túžbu po slobode, demokracii a štátnej nezávislosti. Z redaktora časopisu Hlasy z Ríma a spolupracovníka Vatikánskeho rozhlasu sa postupne stal druhým rektorom Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda. V roku 1982 ho pápež Ján Pavol II. vymenoval za biskupa pre slovenských katolíkov žijúcich mimo územia Slovenska. Po páde komunistických totalitných režimov v strednej a východnej Európe sa stal pomocným biskupom Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy a kariéru zavŕšil v rokoch 1996 až 2001 ako pápežský nuncius v Minsku, hlavnom meste Bieloruskej republiky.

Memoáre sú výsledkom päťdňového pobytu v kláštornom zátiší neďaleko Ríma, ktoré po ukončení diplomatickej misie arcibiskupa Hrušovského poskytlo možnosť nazrieť do minulosti jeho činorodého života. Rozhovor usmerňoval a zaznamenal prof. F. Vnuk tak, aby nezostala nespomenutá žiadna významná udalosť, ktorej bol arcibiskup protagonistom, účastníkom či aspoň svedkom. Vzhľadom na pestré historické okolnosti i pozície, ktoré zastával, kniha prináša množstvo cenných pohľadov na dobu a jej súvislosti, ba možno v nej vidieť zrkadlenie osudov slovenského národa v druhej polovici 20. storočia a na prahu tretieho milénia. 

14,8 x 21 cm, 532 strán, tvrdá väzba, biografické heslá vybraných osobností, viacjazyčné resumé, menný register, obrazová príloha, ISBN 978-80-89567-85-0

CENA : 16.50 EUR

 

Resumé

Arcibiskup Dominik Hrušovský (1926 – 2016), člen Slovenského ústavu, patrí medzi špičkové osobnosti moderného slovenského katolicizmu. Na jeho jedinečnom živote sa odrážajú osudy slovenského národa i celého Slovenska v druhej polovici 20. storočia a na prahu tretieho milénia. 

V tejto knihe spomienok môžeme sledovať jeho životný príbeh, ktorý sa začal odvíjať na južnom Slovensku v nebohatej roľníckej rodine. Jeho rodičia chodili na poľnohospodárske práce z chudobného Česko-Slovenska do bohatšieho Rakúska. V októbri 1938 Slovensko získalo autonómiu a v marci 1939 samostatnosť. Ale medzitým –  v novembri 1938 – bolo rozhodnutím veľmocí vo Viedni prinútené odstúpiť Maďarsku značnú časť svojho územia vrátane jeho rodiska. A tak obdobie 1938 – 1945 prežíva dospievajúci študent pod cudzou nadvládou, ktorá brachiálnou mocou potláča slovenskú identitu. Po skončení druhej svetovej vojny, už v atmosfére rodiacej sa ľudovej demokracie, začína študovať na Teologickej fakulte v Bratislave. Brilantného bohoslovca jeho biskup vysiela na ďalšie štúdiá do Ríma. Po ich zavŕšení a kňazskej vysviacke sa však už do vlasti vrátiť nemôže: pre novoetablovaný komunistický režim je katolícky kňaz persona non grata.  Najprv pôsobí v pastorácii v Taliansku a stáva sa profesorom filozofie v regionálnom seminári vo Viterbe. Neskôr odchádza na Slovenskú katolícku misiu do Paríža až napokon zakotví v Ríme.

V Ríme pôsobí v Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda, ktorý v roku 1963 vo Večnom meste vybudovali slovenskí emigranti a exulanti s cieľom pomáhať Slovákom na zotročenom Slovensku udržiavať kresťanskú vieru, pomáhať Katolíckej cirkvi a udržiavať v Slovákoch túžbu po slobode, demokracii a štátnej nezávislosti Slovenska.

Z redaktora časopisu Hlasy z Ríma a spolupracovníka Vatikánskeho rozhlasu sa postupne stal druhým rektorom Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda, zodpovedným za pastoračnú starostlivosť o Slovákov v zahraničí, a napokon v roku 1982 ho pápež Ján Pavol II. vymenoval za biskupa pre slovenských katolíkov žijúcich mimo územia Slovenska. Po páde komunistických totalitných režimov v strednej a východnej Európe sa stal pomocným biskupom Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy a kariéru zavŕšil v rokoch 1996 až 2001 ako pápežský nuncius v Minsku, hlavnom meste Bieloruskej republiky.

Memoáre majú 91 kapitol. Ich dokumentárnu hodnotu dopĺňajú rozlúčkové príhovory na arcibiskupovom pohrebe v jeho rodisku, biografické poznámky vybraných osobností spomínaných v texte, menný register, cudzojazyčné súhrny (v taliančine, francúzštine, nemčine, ruštine a angličtine) a obsiahla fotodokumentačná príloha.

zavrieť

 
 
 • UPOZORNENIE:

   

  Prosíme objednávky zasielať e-mailom: info@postscriptum.sk, nakoľko objednávkový formulár je dočasne nefunkčný.

  Ďakujeme za porozumenie.


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

  Pavol Gašparovič Hlbina
  a slovenská katolícka moderna

   

 • Upozornenie:

  Prosíme objednávky zasielať e-mailom: info@postscriptum.sk, nakoľko objednávkový formulár je dočasne nefunkčný.

  Ďakujeme za porozumenie.

   

   

   

Zavrieť