Blažej Belák

Andante (ma non troppo)

Andante obal003

Zbierka Andante je slovesnou paralelou veršovo zväčša voľne plynúcich a melodicky vyrovnaných (na spôsob hudobného andante) exkurzií do závažných tém, ktorými žije spoločnosť aj jednotlivec na Slovensku. Jednotlivé básne chcú prostredníctvom objektívneho poznania a primeraného pátosu sprostredkovať pravdivý pohľad na život dnešného človeka a vystihnúť jeho perspektívu. Epicky formované útvary a skratky typických udalostí umožňujú dosahovať lyrický aj ideologický zisk: báseň vierohodne potvrdzuje, ako sa v historicky známych udalostiach prejavuje a zároveň stráca tvár dnešného slovenského človeka. Neskrývané vlastenectvo a politický pátos ‒ to sú rozhodujúce znaky zbierky, ktorá ako celok chce byť teda skúšobným laboratóriom protirečivého procesu poľudšťovania i odľudšťovania nášho súčasníka. 

12 x 20 cm, 80 strán, brož., 2015, ISBN 978-80-89567-47-8

CENA : 4.62 EUR

 

BLAŽEJ BELÁK (Dolné Motešice, 1938), pôvodne stredoškolský učiteľ, dlhoročný pracovník Matice slovenskej a Slovenskej národnej knižnice v Martine, neskôr Spolku svätého Vojtecha v Trnave, literárny múzejník, bibliograf, organizátor výskumu dejín knižnej kultúry na Slovensku, prekladateľ odbornej, náboženskej a umeleckej literatúry. Autor básnických zbierok Poľahčujúce okolnosti (Smena 1968), Postupne sa usmievam (Slovenský spisovateľ 1969), Didaktické minimum (Verbum 2006), Sedem košov odrobiniek (Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2012), umeleckých textov v knihe Malá Fatra (Osveta 1985), krátkych próz Postilión (Slovenský spisovateľ 1972), reportážnych čŕt o baníkoch Tvrdý sloj (Osveta 1976), noviel Hrnčiarovo pole (revue Verbum 2010, 2011). Experimentálne prerozprával do prózy Hviezdoslavovho Eža Vlkolinského (Mladé letá 1980). Spracoval povesťové námety z Turca a z povodia Bebravy v knihách Povesti a rozprávky z turčianskej záhradky (Knižné centrum 2004), Príbehy a povesti z Turca (Štúdio LJ a vydavateľstvo Georg 2015), To poleriecke pole ‒ veršované povesti z Turca (Dobrovolný a synovia 2005), Sihote, sihote – veršované povesti z okolia Trenčína (Matica slovenská 2008) a Kamenné vráta – Povesti z povodia Bebravy (Knižné centrum 2009). Preklady: More a hviezdy – antológia novozélandskej poézie, H. M. Robinson: Kardinál (SSV 1996), W. Hünermann: Mních medzi vlkmi (SSV 1997), J. Ratzinger: Soľ zeme (SSV 1997), J. Ratzinger Boh a svet (SSV 2002), Domenico del Rio: Ján Pavol II. očami novinára (SSV 2002), W. Brinkley: Útek sestry Cecílie (Post Scriptum 2011), P. Seewald: Ježiš Kristus – biografia (SSV 2012). Publikoval početné glosy o kultúre slovenčiny vo verejnosti a pripravil ich na vydanie s názvom Slovo robí človeka (2015). 

zavrieť

 
 
 • UPOZORNENIE:

   

  Prosíme objednávky zasielať e-mailom: info@postscriptum.sk, nakoľko objednávkový formulár je dočasne nefunkčný.

  Ďakujeme za porozumenie.


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

  Pavol Gašparovič Hlbina
  a slovenská katolícka moderna

   

 • Upozornenie:

  Prosíme objednávky zasielať e-mailom: info@postscriptum.sk, nakoľko objednávkový formulár je dočasne nefunkčný.

  Ďakujeme za porozumenie.

   

   

   

Zavrieť