Andrej Hnát

Obyčajné veci

Obyajn veci001

Knižka básní ponúka myšlienky, ktoré sa pokúšajú preniknúť k podstate a zmyslu našej existencie, vyjadriť poetickou skratkou dávne zdroje, aktivitu človeka, jeho sizyfovský zápas o úlomky pravdy. Autorovi sú bytostne blízke základné ľudské city lásky, priateľstva, zodpovednosti, úcty k rodičom a predkom vôbec, k stáročným náboženským tradíciám a zvykom. Poslaním jeho poézie je spojiť človeka dnešnej doby s jeho pradávnou minulosťou, nepredstaviteľnou bez základných kresťanských etických postulátov, vnášajúcich zmysel i poriadok do nášho úsilia nájsť pravdu a spravodlivosť.

Obyčajné veci sú zbierkou zasahujúcou svojou filozofickou hĺbkou vedomie i podvedomie každého čitateľa, ktorému nestačí plytkosť konformného vnímania spoločenských a interpersonálnych vzťahov. Je vyznaním čistej pokory spojenej s dôstojným postojom k hlbinným hodnotám našich predkov, nachádzajúc tak pevný most k pokusom o vylepšenie nášho prítomného sveta.

13 x 17,5 cm, 64 strán, šitá mäkká väzba, ISBN 978-80-89567-57-7

CENA : 5.83 EUR

 

Andrej Hnát sa narodil 26. októbra 1956 vo Vyšnej Radvani (teraz Radvaň nad Laborcom). Absolvoval Ukrajinskú poľnohospodársku akadémiu v Kyjeve (odbor ochrana rastlín). Debutoval básnickou zbierkou Nehodiace sa škrtni (1997). Básne mal zverejnené v antológii Kvet pre dušu (2008). Venuje sa aj literatúre faktu, odbornej literatúre a publicistike. Pracuje vo Výskumnom ústave agroekológie v Michalovciach. Žije v Trebišove.

Doteraz mu vyšli knihy poézie Nehodiace sa škrtni (1997), Kvet pre dušu (2008), knihy literatúry faktu Laborecko (Dejiny – príroda – hospodárstvo – kultúra – osobnosti) (1999), Radvaň nad Laborcom 1379 1999. Pamätnica obce (2000), Verejné cintoríny v Radvani nad Laborcom (prepis náhrobných nápisov) (2007), i Krátky rusínsky slovník (2003).

zavrieť

 
 
 • UPOZORNENIE:

   

  Prosíme objednávky zasielať e-mailom: info@postscriptum.sk, nakoľko objednávkový formulár je dočasne nefunkčný.

  Ďakujeme za porozumenie.


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

  Pavol Gašparovič Hlbina
  a slovenská katolícka moderna

   

 • Upozornenie:

  Prosíme objednávky zasielať e-mailom: info@postscriptum.sk, nakoľko objednávkový formulár je dočasne nefunkčný.

  Ďakujeme za porozumenie.

   

   

   

Zavrieť