Gregor Papuček

Jesenná (Básne a preklady)

Jesenn obalka m

Nová zbierka básní významného predstaviteľa literárneho a vôbec kultúrneho života Slovákov v Maďarsku je inšpirovaná rodným Pilíšom a dotýka sa ho v rôznych polohách, od lyrickej, cez žartovnú, až po vážnu pokiaľ ide o existenčné otázky tamojšej slovenskej komunity. Zahŕňa však aj iné témy, ako sú otázky globálneho spoločenského vývoja, alebo ľudské slabôstky v jeho láskavom zrkadle. Autorovi bytostne vlastná je tvorba pre deti, ktorá tu nachádza svoje početné zastúpenie, a to aj v prekladoch básnika Sándora Weorosa. Zaujímavosťou je, že viaceré Papučekove básne boli zhudobnené, o čom svedčia aj tu publikované vybrané partitúry.

12 x 20 cm, 88 strán, mäkká väzba, ISBN 978-80-89567-43-0

 

Básnik, publicista, prekladateľ, bývalý organizátor slovenského literárneho života v Maďarsku. Je čestným členom Spolku slovenských spisovateľov a členom Maďarského zväzu spisovateľov v Budapešti. Nositeľ Radu Bieleho dvojkríža II. triedy udeľovaného prezidentom SR.

Narodil sa v Mlynkoch (Pilisszentkereszt, Maďarsko) 24. júna 1938. Základné vzdelanie získal v budapeš-tianskej slovenskej škole. Maturoval   v roku 1958 na slovenskom gymnáziu v Békešskej Čabe. Potom študoval      v Budapešti na vojenskej dôstojníckej škole, kde bol v roku 1961 vyradený na poručíka. Už ako dôstojník študo-val slovenčinu na Univerzite Loránda Eötvösa v Budapešti, diplom získal v roku 1984. Ako dôstojník spojovacej služby slúžil vo Vacove, od roku 1978 ako tlmočník a prekladateľ v Budapešti. V roku 1993 odišiel do dôchodku ako podplukovník.

 

Básne začal písať už v základnej škole (1949). Uverejňoval ich v Našej slobode, neskôr          v Ľudových novinách. V roku 1958 získal 2. cenu na literárnej súťaži DZSM. V roku 1975 sa zaradil do prúdu literárneho života Slovákov v Maďarsku. Bol nielen tvorcom, ale aj mnohostranným organizátorom literárneho života Slovákov v Maďarsku.

 

Z diela

Básnické zbierky: Pilíšske ozveny (1982), Ako mám ďalej žiť (1983), Tvrdé hrudy (1988), básne pre deti – Hrajme sa (1990), Dozvuky (1994), Nezabúdaj (1998), Dvomi chodníčka-mi (2002), Konvalinky (2003), Zaspievajme si (2004), Na tom našom nátoni (2009), Úsmevné epitafy (2010); zbierka ľudových piesní spod Pilíša Zahučali hory (1983), monografia – Mlynky a okolie (2000); CD s nahrávkou zhudobnených básní pre deti Zaspievajme si s Debničkou (2007).

Ďalej je spoluautorom antológií: Výhonky (1978), Fialôčka, fiala (1980), Chodníky (1984), Cestou k slovám (1996), Je to? (1997), Život a dielo troch… (2001), Veľkí malým (2004), a zbierky ľudových rozprávok Drotár podrotuje slnečko (1999). Zostavil aj Bibliografiu beletristických publikácií slovenských spisovateľov v Maďarsku (2002).  

Venuje sa aj umeleckému prekladu. Preložil ukážky z básní národnostných básnikov žijúcich v Maďarsku Marka Dekića, Stipana Blažetina, Ljubinka Galića, Luciana Magdu, Valerie Kochovej, Juraja Roštáša Farkaša, Judity Kissovej, ako aj z tvorby maďarských básnikov Alexandra Petroviča Petőfiho, Mihálya Váciho, Józsefa Utassyho, Györgyom Faludym do maďarčiny prebásnených básní Francoisa Villona, ale najmä z detských básní Sándora Weöresa, z ktorých vydal aj kompletnú zbierku Keby svet bol drozdom (1997).

zavrieť

„Keby nebol, museli by sme ho vymyslieť”

Gregorovi Papučkovi (iba napoly) žartovne sa neraz týmito slovami zmieňujú nielen jeho priaznivci či priatelia, ale aj tí, ktorí by ho radi neuznávali, ktorí s nim v mnohých zásadných otázkach nesúhlasia, ktorým svojou vraj „prehnanou zanietenosťou za slovenskú vec” neraz takpovediac lezie na nervy či pľuje do polievočky. Netreba byť prorokom k tomu, aby človek predpovedal, že ak sa raz napíšu najnovšie (kultúrne) dejiny Slovákov v Maďarsku, z konca 20. storočia nijako nebude možné vynechať všestrannú osobnosť, život a dielo G. Papučka. Na tomto mieste nám, pravda, ide v prvom rade o popredného básnika, z hľadiska súčasných potrieb Slovákov v Maďarsku je však aspoň tak dôležitá jeho - pre mnohých tak nebezpečná - publicistická tvorba, a to sme ešte ani nenaznačili, že táto vedúca osobnosť literárneho života a zároveň známy verejný činiteľ našej Slovače je i významným prekladateľom, redaktorom, zberateľom ľudových piesní a bádateľom histórie (najmä pilíšskych Slovákov).

Imrich Fuhl

(Uverejnené v knihe Život a dielo troch..., Nitra 2011)

zavrieť

 
 
 • UPOZORNENIE:

   

  Prosíme objednávky zasielať e-mailom: info@postscriptum.sk, nakoľko objednávkový formulár je dočasne nefunkčný.

  Ďakujeme za porozumenie.


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

  Pavol Gašparovič Hlbina
  a slovenská katolícka moderna

   

 • Upozornenie:

  Prosíme objednávky zasielať e-mailom: info@postscriptum.sk, nakoľko objednávkový formulár je dočasne nefunkčný.

  Ďakujeme za porozumenie.

   

   

   

Zavrieť