Ján Litecký Šveda

PravDADA

PravDADA obalka002

Ďalšia kniha spisovateľa a hudobníka, priekopníka blues na Slovensku, prináša súbor politicko-historických esejí, ale aj menších glos s „dnešnými“ témami ako sú napríklad: multikulturalizmus, bratislavské sochy, 14. marec, či vládcovia Slovenska po „nežnej“ inscenácii. Uhol pohľadu je podobne ako v predchádzajúcej knihe Labyrint – hlavou o múr (2003) konzervatívny, to znamená slovenský a kresťanský. Napriek zložitým témam sa autor snaží písať odľahčeným a často ironickým jazykom, aby nás súčasný marazmus už načisto neubil. Časť textov bola uverejnená v rôznych časopisoch, niektoré boli rozosielané internetom ako samizdaty. Rovnako ako vo svojom blues je autor načisto úprimný.

15 x 21 cm, 264 strán, brož., 2015, ISBN 978-80-89567-50-8
Vyšlo v spolupráci s Politickými väzňami ‒ Zväzom protikomunistického odboja.

CENA : 7.81 EUR

 

Ján Litecký Šveda

Narodil sa 14. XII. 1948 v Prešove. Vyštudovaný elektroinžinier, pretože odmietal študovať na humanitných vedách kvôli marxistickej dogmatike. Pred dôchodkom sa živil ako projektant oznamovacích zariadení a elektropožiarnej signalizácie. Je priekopník blues na Slovensku, spevák, gitarista, textár, skladateľ, samostatne vydal štyri albumy: Blues polnočného zrkadla (Pavian Rec. 1994), Žatva na gauči (Monti Rec. 1999), Víťazný traktor (Pavian Rec. 2004) a Billboard má krátke nohy (Pavian Rec. 2010). Od založenia v roku 1993 je prezident Slovenskej bluesovej spoločnosti. Blues propaguje aj publicisticky, v roku 2003 mu v Hudobnom centre vyšla kniha Blues na Slovensku, v roku 2005 vychádza druhé, doplnené vydanie knihy v angličtine, Blues in Slovakia.

V roku 2003 vydal knihu svojich článkov Labyrint ‒ Hlavou o múr, kde je väčšina jeho uverejnených (aj neuverejnených) politických statí z rokov 1988 ‒ 2003. V roku 2007 vlastným nákladom vydal politicko-historické eseje Oko uragánu. Jeho príspevky sú aj v zborníkoch PanSÚ Slováci a ich národné bytie v Európe (Čechoslovakizácia) (2011), Slováci a ich národné bytie v Európe (snahy o asimiláciu slovenského národa) (2012) a v zborníku PV ZPKO Politickí väzni v XX. storočí (2015).

Sporadicky uverejňuje aj básne, prvé už v prednovembrových samizdatoch, taktiež preklady niektorých Nietzscheho fragmentov z jeho Nachgelassene Fragmente. V roku 2006 vydáva zbierku ironických definícií a nekorektných aforizmov Gordion, alebo ako rozuzliť niektoré slová tancom vo vydavateľstve CCW Bratislava. V roku 2013 tam vydáva aj druhý diel s názvom Gordion II, alebo vreckový meč na zauzlené slová. V Matici slovenskej vychádza v roku 2013 jeho zbierka básní Labrys s ilustráciami Andreja Rudavského.

V súčasnosti je predsedom organizácie Politickí väzni Zväz protikomunistického odboja.

zavrieť

 
 
 • AKCIOVÁ PONUKA

  Na objednávky zrealizované prostredníctvom www.postscriptum.sk
  od 1. 4. do 30. 4. 2020 uplatníme zľavu 50 % z bežnej ceny.


  Platba sa bude realizovať bankovým prevodom na základe faktúry, ktorú zašleme emailom. Objednané knihy doručí Slovenská pošta ako doporučenú zásielku. (Dobierku nebudeme používať.) Do faktúry zahrnieme prepravné náklady podľa cenníka pošty, t. j. od 2 do 3,50 eur podľa váhy zásielky.

  ----------------------------------------------------------------------------------

  Tituly dostupné vo forme e-knihy

  ÚSPEŠNE NEŠŤASTNÍ   https://www.martinus.sk/?uItem=713179

  RING SMRTI   https://www.martinus.sk/?uItem=713195

  ---------------------------------------------------------------------------------

  Zbierku básní

  Pavol Prikryl: Oravské rondely

  môžete teraz získať s osobným venovaním autora

   

Zavrieť