Marián Tkáč

Príbeh slovenskej koruny

Pribeh slov korobalka

Kniha prináša pohľad do obdobia vzniku novodobej slovenskej meny v roku 1993 a na súvislosti, ktoré tento proces sprevádzali. Autor bol priamym účastníkom predmetných udalostí, najprv ako námestník ministra financií a potom ako zakladateľ Národnej banky Slovenska poverený jej vedením. Preto jeho svedectvo predstavuje cenný pohľad na zaujímavé a doposiaľ širšej verejnosti zväčša neznáme okolnosti, ktoré sa stali súčasťou našich nedávnych dejín. Patria k nim predovšetkým otázky spojené so slovenskými štátoprávnymi ambíciami, v tomto prípade so zameraním na hospodárske aspekty: delenie majetku, vzťahy v ŠBČS, proces vzniku Národnej banky Slovenska a jej činnosť v prvých dňoch existencie, či menová odluka a vznik samostatnej meny – slovenskej koruny. Okrem iného patrí k zásluhám autora, že vyobrazenia na minciach a bankovkách slovenskej koruny, reprezentovali tradičné národné a kresťanské motívy.

13 x 20 cm, 136 strán, mäkká väzba, ISBN 978-80-89567-91-1

CENA : 6.50 EUR

 

Marián TKÁČ (1949), známy ekonóm, publicista, spisovateľ. Od januára 1990 do júla 1992 námestník ministra financií, od septembra 1992 viceguvernér Štátnej banky česko-slovenskej pre Slovenskú republiku, od januára 1993 do apríla 1994 viceguvernér Národnej banky Slovenska, do augusta 1993 povereným jej riadením; jeho podpis je na prvej emisii slovenských bankoviek v roku 1993. V rokoch 1995 – 2010 vedúci Archívu NBS. Absolvoval niekoľko jazykových a odborných pobytov v zahraničí, v rokoch 1993 – 1994 bol guvernérom Medzinárodného menového fondu za Slovensko, v rokoch 1997 – 2010 zastupoval NBS v Európskej asociácii pre bankovú a finančnú históriu so sídlom vo Frankfurte nad Mohanom. Od novembra 2010 do novembra 2017 predseda Matice slovenskej.

Angažoval sa za slovenskú štátnu samostatnosť ako člen komisií na prípravu slovenskej i federálnej ústavy, iniciátor výzvy 61 krokov k slovenskej identite (október 1990), spoluzakladateľ Nezávislého združenia ekonómov Slovenska (1989), hovorca Kongresu slovenskej inteligencie (1992), člen vedenia Spolku slovenských spisovateľov (2005 – 2010).

 

Je autorom desiatok kníh literatúry faktu (Národ bez peňazí, Hospodárske súvislosti slovenskej štátnosti, Päť slovenských rodov, Neznámy slovenský príbeh a iné), autor románov (Zemplínske nebo, Vôňa peňazí, Bernolák, Francisci a iné), autor stoviek publicistických statí, vysokoškolských skrípt, scenárov hraných televíznych dokumentov (Navždy a večne o dejinách peňazí a bánk, Po stopách Turzovcov, Lis(z)t vo vetre), rozhlasových pásiem a rozhlasových seriálov v cykle Slovenské rody (o Daxnerovcoch aj v spojitosti s osudom prezidenta J. Tisa, o Turzovcoch, o Alexandrovi Petrovičovi-Petöfim a iné), ako aj desiatok krátkych dokumentárnych videofilmov.

zavrieť

 
 
 • AKCIOVÁ PONUKA

  Na objednávky zrealizované prostredníctvom www.postscriptum.sk
  od 1. 4. do 30. 4. 2020 uplatníme zľavu 50 % z bežnej ceny.


  Platba sa bude realizovať bankovým prevodom na základe faktúry, ktorú zašleme emailom. Objednané knihy doručí Slovenská pošta ako doporučenú zásielku. (Dobierku nebudeme používať.) Do faktúry zahrnieme prepravné náklady podľa cenníka pošty, t. j. od 2 do 3,50 eur podľa váhy zásielky.

  ----------------------------------------------------------------------------------

  Tituly dostupné vo forme e-knihy

  ÚSPEŠNE NEŠŤASTNÍ   https://www.martinus.sk/?uItem=713179

  RING SMRTI   https://www.martinus.sk/?uItem=713195

  ---------------------------------------------------------------------------------

  Zbierku básní

  Pavol Prikryl: Oravské rondely

  môžete teraz získať s osobným venovaním autora

   

Zavrieť