Teofil Klas

Z ozvukov krásy. Výber z kultúrnej publicistiky

Z ozvukov obalka006

Autor ponúka náročnejšiemu kultúrnemu čitateľovi výber zo svojich textov, ktoré sú plne konzistentné s duchom jeho básnickej tvorby, ktorej ambíciou bolo a je scitlivovať dušu človeka pre vnímanie a šírenie krásna, povznášať ju nad nihilizmus všedného dňa. V súbore statí (publikovaných i nepublikovaných) skúseného žurnalistu a redaktora sú zastúpené rozličné žánre, od eseje cez novinársky komentár, literárnu úvahu, spomienkový článok a rozhovor, poetický rozbor až po posudky literárnych diel, či recenzie. Ich usporiadanie do niekoľkých skupín sa podriaďuje vecným súvislostiam, vnútornej previazanosti, postupujúc predovšetkým od všeobecnejších tém k témam špecifickejším, a v závere aj osobnejším, neberúc pritom do úvahy obvyklé hľadisko chronológie.

Časové hľadisko – dobové okolnosti – sú významným atribútom tejto knihy: ak potreba vysloviť sa k aktuálnym kultúrnym témam z kresťanského a národného hľadiska doviedla autora k publikovaniu samizdatovom priestore, nepoznaný pocit slobody, podnietil ho ešte intenzívnejšie vydávať svedectvo o dobe a poukazovať na hodnoty, ktoré boli dlhodobo a programovo potláčané a zanedbávané. Aj z tohto aspektu má kniha potenciál zaujať tých, čo žijú pravej kráse, vnímajú náčrty ušľachtilých pohľadov na svet a na poslanie človečenstva v ňom.

14,8 x 21 cm, 364 strán, tvrdá väzba, obrazová príloha, ISBN 978-80-89567-60-7

 

Teofil Klas (vl. menom Jozef Zavarský, nar. 12. 11. 1940 v Trnave, bývajúci v Bratislave), laureát Ceny Fra Angelica 2005 a laureát Ceny mesta Trnavy za rok 2015 za celoživotné dielo, vydal okrem zhruba 200 básnických bibliofilských samizdatov z počítačovej tlačiarne knižne tieto básnické diela:

 

• sonetový veniec Najbližšej k Taju,  1993,

• vianočný cyklus veršov Z noci sa kráča do svetla, 1995,

• pôstny cyklus veršov Pôstne akordy, 1996,

• sonety Putovanie do Loreta, 1999,

• poému-triptych k dvetisícročnému jubileu kresťanstva Hlas kňaza Gorazda, 1999,

• básnickú prvotinu Zaklínadlo, 2001,

• verše z rokov 1967 – 1993 Z polosna krásna, 2002,

• tercínový veniec Premeny do svetla, 2003,

• cyklus z roku 1998 Psie paraboly, 2008,

• verše z rokov 1994 – 1995 Raz prešlo radlom, 2010,

• eucharistickú poému Grálová sonáta, 2010, 2013,

• výber veršov z rokov 2005 – 2006 Rampy sú ešte v žiare, 2010,

• výber veršov z rokov 2006 – 2007 V nákončí leta, 2011,

• výber veršov z rokov 2007 – 2008 Pokoj nevädze, 2012,

• tetraptych zbierok básní Večná modulácia, 2013,

• výber veršov z rokov 2008 ­­‒ 2009 Na zrejúcej nive, 2013,

• verše z rokov 2009 ‒ 2010 Kozmické ticho, 2014

• verše z roku 2010 Snopy do krížov, 2015,

 

okrem toho v elektronickej podobe

• verše z rokov 2010 – 2011 S vánkom do čela, 2016,

 

ďalej básnické preklady

 

• Friedrich von Schiller: Pieseň o zvone, 1996,

• Pavol Strauss: Slová z noci, 2001,

• Pavol Strauss: Nemecké básne (spoluprekladateľ), 2012,

 

a preklad románu

 

• E. T. A. Hoffmann: Diablove elixíry, 2014.

zavrieť

Z  OZVUKOV KRÁSY. Výber z kultúrnej publicistiky. (Skladba na spôsob zbierky básní)

 

OBSAH

 

            Povedzme, programovo

 

Na anjelských krídlach

 

            Esej o kráse a rytierstve ducha

            Ak človek bude kráčať s Bohom

            Pierre Teilhard de Chardin a jeho vesmír

            Strom človečenskej práce

            Evanjeliové frazémy

            Básnická múdrosť

            Slovensko a duchovná poézia

            Ararat je len jeden

            Spolupatróni za jedným stolom

            Každá piaď zeme posvätná

            Solúnski bratia Fóciovými vyslancami?

            Sedempočetníci (!)

            Prihováranie sa za hymnus

            Prebásňovanie pôvodne latinských textov v JKS

            S lýrou už v nebi

            Reflexie nad silnými veršami

            Slovenská poézia na prelome tisícročí

 

Zurčiaca riava

 

            Čím nás v kultúrnej oblasti potešil metodovský rok

            Ešte ku kultúrnej žatve metodovského roka

            Pri prameňoch našej vedy

            Univerzita a jej Trnava

            Zanedbateľná epizóda?

            Výročie UNESCO? Niekedy Poťomkinova dedina

            Zázrak literárneho oživotvorenia

            Sny a nádeje ‒ Milkinove a editorove

            Nezabúda duša na svojho básnika?

            Poetický ohňostroj

            Briliant s kozmickou dimenziou

            O spisovateľskom členstve Janka Silana

            Jedinečný monument

            S igricom pri hodokvase v básni

 

Keď rezonujú struny

 

            Básnické svedectvo o konverzii

            Poctivý prorok básnik

            Nad olivovské oblaky

            Očarený pútnik

            Poeta portrétista katolíckej moderny

            Nulla dies sine linea

            „Neobzrie sa, nespomenie...“?

            Poeta kontinuity, kontinuita poézie

            S posvätnou úctou listujem

            Klárus v mojej spomienke

            Čo verš, to skvost Hľadania a Nachádzania

            Vďačne sa k nemu hlásim

            V sieni slávy velikánov slovenského národa

            V rezonancii s vyznávačom domova

            Rozlúčka s rytierom okrúhleho stola

            „A odhodíš aj slová zrebné“

            Vďaka za „novoročenku“

            Keď život je básňou

 

Z čujného prostredia

 

            Nový vdych. Orlí vzlet

            Kontinuita v reprezentácii Poézie

            Schytávať do veršov motýle krásy

            Vyhmatať spoza závesu

            Čiahanie po výškach ticha

            Báseň, svet sám osebe

            Poézia s koňmi v záprahu

            Integrálna kontroverznosť

            V letnej krajine života

            Autobiografická poetická výpoveď

            Poézia motýľ

            Zo všetkého vyrastá čas básne

            Cestovný (ne)poriadok

            Vrstvenie po rokoch

 

Otcove okuliare

 

            Ochotný znova a znova začínať

            Neodbytné otázky

            Nelúčime sa, pán Gutenberg...

            Konečne na krídlach

            Pozvanie na roľu

            Veľkosť človeka je v spravodlivom snívaní

            Dialóg na mediálnej vlne

            Poéziu načim počúvať

            Inšpirácia i kľúč v Eucharistii

            Cez prizmu mariánskej úcty

            Otcove okuliare

            Gén životného postoja

zavrieť

 
 
 • AKCIOVÁ PONUKA

  Na objednávky zrealizované prostredníctvom www.postscriptum.sk
  od 1. 4. do 30. 4. 2020 uplatníme zľavu 50 % z bežnej ceny.


  Platba sa bude realizovať bankovým prevodom na základe faktúry, ktorú zašleme emailom. Objednané knihy doručí Slovenská pošta ako doporučenú zásielku. (Dobierku nebudeme používať.) Do faktúry zahrnieme prepravné náklady podľa cenníka pošty, t. j. od 2 do 3,50 eur podľa váhy zásielky.

  ----------------------------------------------------------------------------------

  Tituly dostupné vo forme e-knihy

  ÚSPEŠNE NEŠŤASTNÍ   https://www.martinus.sk/?uItem=713179

  RING SMRTI   https://www.martinus.sk/?uItem=713195

  ---------------------------------------------------------------------------------

  Zbierku básní

  Pavol Prikryl: Oravské rondely

  môžete teraz získať s osobným venovaním autora

   

Zavrieť