Emilia Hrabovec – Pierantonio Piatti – Rita Tolomeo (eds.)

I Santi Cirillo e Metodio e la loro eredità religiosa e culturale, ponte tra Oriente e Occidente.

Santo Cyrillo obalka002

Kniha je súborom štúdií v taliančine, ktoré vznikli pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu a boli prednesené na medzinárodnej vedeckej konferencii Svätí Cyril a Metod a ich náboženské a kultúrne dedičstvo – most medzi Východom a Západom, ktorú usporiadal v Bratislave 8. – 12. mája 2013 Pápežský výbor pre historické vedy v spolupráci s Oddelením pre vonkajšie cirkevné vzťahy Moskovského patriarchátu, Ústavom svetových dejín Ruskej akadémie vied a Rímskokatolíckou cyrilo-metod­skou bohosloveckou fakultou Univerzity Komenského. Zoznam autorov a ich príspevkov uvádzame nižšie.

Titul zrealizovalo vydavateľstvo Post Scriptum v spolupráci s Pápežským výborom pre historické vedy pre oficiálne vydavateľstvo Svätej stolice Libreria Editrice Vaticana a ponúka ho pre záujemcov na Slovensku so zľavou 25 %.

Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2016. 407 s.

CENA : 33.00 EUR

 

Obsah

 

Bernard Ardura, Presentazione

Messaggio del Santo Padre

Indirizzi di saluto

Alexander Čubarjan

S.E.R. Mons. Stanislav Zvolenský

Emilia Hrabovec, Alcune considerazioni sull’eredità cirillo-metodiana

 

I. Roma, il mondo bizantino-slavo e l’opera cirillo-metodiana

Martin Homza, La Grande Moravia tra Occidente e Oriente

Richard Marsina, La Sede Apostolica e l’utilizzo della lingua slava nella liturgia nella Grande Moravia (863-885)

Vasil Gyuzelev, Papa Giovanni VIII e la provincia ecclesiastica bulgara

Ľubomír Hlad, Considerazioni sulla teologia dei santi Cirillo e Metodio

Michail V. Bibikov, «In principio era la parola»: le più antiche traduzioni slavo-russe

Dmitrij Sizonenko, L’eredità cirillo-metodiana e le vie della cultura russa

 

II. L’eredità cirillo-metodiana nel Medioevo e nell’Età moderna

Elena V. Beljakova, Il valore dell’eredità cirillo-metodiana nella formazione della tradizione giuridica slava

Galina S. Barankova, Le tradizioni cirillo-metodiane nell’opera degli scrittori russi antichi dall’XI al XV secolo

Pierantonio Piatti, Cirillo, Metodio e la Roma dei papi. Una memoria Recuperata

Emore Paoli, La tradizione agiografica di Cirillo e Metodio

Oksana G. Mramornova, Il vescovo Sofronij di Vraca seguace spirituale della tradizione di Cirillo e Metodio

 

III. La Chiesa cattolica, la Chiesa ortodossa russa e l’eredità cirillo-metodiana a cavallo dei secoli XIX e XX

Rita Tolomeo, La visione slava di Leone XIII e il culto cirillo-metodiano

Alexander G. Kraveckij, La rinascita del culto cirillo-metodiano nella Russia del XIX secolo: progetti realizzati e disattesi

Laura Pettinaroli, L’Opera dei SS. Cirillo e Metodio in Francia: un’opera slava al di fuori del mondo slavo

Anežka Kindlerová, L’eredità di Cirillo e Metodio e i congressi di Velehrad

Viliam Judák, Il culto cirillo-metodiano e l’idea dell’unità dei cristiani in Slovacchia nel XX secolo

Danilo Ceccarelli Morolli, Gli studi cirillo-metodiani e il Pontificio Istituto Orientale

 

IV. La Chiesa cattolica, la Chiesa ortodossa russa e l’eredità cirillo-metodiana nel secolo XX

Nadežda A. Beljakova – Evgenija S. Tokareva, I giubilei cirillo-metodiani in Russia e in Unione Sovietica nel contesto della costruzione dell’identità nazionale e religiosa nei Paesi del mondo

slavo e delle relazioni con il cattolicesimo

Emilia Hrabovec, Giovanni Paolo II, il culto cirillo-metodiano e la visione europea

Alexandra A. Pletneva, La tradizione cirillo-metodiana e la denominazione di nuove realtà nei servizi liturgici del XX e del XXI secolo

 

Bernard Ardura, Conclusioni

Indice dei nomi di persona

Indice dei nomi di luogo

Gli autori

zavrieť

 
 
 • AKCIOVÁ PONUKA

  Na objednávky zrealizované prostredníctvom www.postscriptum.sk
  od 1. 4. do 30. 4. 2020 uplatníme zľavu 50 % z bežnej ceny.


  Platba sa bude realizovať bankovým prevodom na základe faktúry, ktorú zašleme emailom. Objednané knihy doručí Slovenská pošta ako doporučenú zásielku. (Dobierku nebudeme používať.) Do faktúry zahrnieme prepravné náklady podľa cenníka pošty, t. j. od 2 do 3,50 eur podľa váhy zásielky.

  ----------------------------------------------------------------------------------

  Tituly dostupné vo forme e-knihy

  ÚSPEŠNE NEŠŤASTNÍ   https://www.martinus.sk/?uItem=713179

  RING SMRTI   https://www.martinus.sk/?uItem=713195

  ---------------------------------------------------------------------------------

  Zbierku básní

  Pavol Prikryl: Oravské rondely

  môžete teraz získať s osobným venovaním autora

   

Zavrieť