Róbert Letz - Peter Jurčaga (zost.)

Ján Vojtaššák. Biskup v dejinách 20. storočia

VOJTASAK2

Zborník z vedeckej konferencie konanej v novembri 2017 obsahuje 19 štúdií, ktoré prinášajú výsledky najnovšieho historického výskumu k rôznym aspektom života J. Vojtaššáka: rodinné zázemie, príchod do biskupskej služby, pastoračné aktivity, zástoj pri budovaní školstva a cirkevných inštitúcií, poľská problematika, vzťah k židovskému obyvateľstvu, vzťahy so Svätou stolicou a so slovenským exilom, postoj k totalitným ideológiám a režimom a ich postoj k nemu. Osobitný prínos majú príspevky dokumentujúce jeho perzekúciu v povojnovom Československu, predovšetkým politický proces a dlhoročné väznenie komunistickým režimom. Jednotlivé state vychádzajú z primárneho archívneho výskumu a prinášajú mnoho nových, doteraz neznámych poznatkov.

Do rozsiahlej prílohy zostavovatelia zaradili viaceré kľúčové dokumenty a bohatý fotografický materiál. Zaujímavosťou je dôverná správa o posledných dňoch života J. Vojtaššáka v internácii v Senohraboch pri Prahe, ktorej autorom je autentický svedok, český kňaz František Ludvík,

Zámerom všetkých zainteresovaných bolo dosiahnuť, aby sa postava biskupa J. Vojtaššáka vnímala vo väčšej komplexnosti a v reálnom svetle. Popri novootvorených témach práve realizmus pohľadu na túto osobnosť je vkladom, ktorým účastníci konferencie prispievajú do celkového diskurzu o  J. Vojtaššákovi v nádeji, že skutočný dialóg je možný aj pri rozličných interpretačných východiskách.

16,5 x 23,5 cm, 462 strán, tvrdá väzba, Summary, Menný register, Obrazová príloha, ISBN 978-80-89567-86-7

CENA : 16.50 EUR

 

Obsah

 

Úvod                                                                                                                        

Príhovory na úvod konferencie                                                                               

 

Zo Zákamenného na Spišskú Kapitulu     

Rodinné prostredie a rodinné väzby Jána Vojtaššáka

Ľuboslav Hromják                                                                                                      

 

Konsekrácia troch slovenských biskupov v Nitre v roku 1921

Viliam Judák                                                                                                              

 

Diecéza, školstvo, charita

Pastoračná činnosť biskupa Jána Vojtaššáka

Ľubomír Pekarčík                                                                                                       

 

Biskup Ján Vojtaššák a cirkevná vzbura v Liptovskej Osade

Peter Olexák                                                                                                               

 

J. E. Mons. Ján Vojtaššák a jeho prínos pri budovaní vzdelávacích inštitúcií

v Spišskej diecéze

Amantius Akimjak                                                                                                     

 

Ján Vojtaššák ako zakladateľská osobnosť Ústrednej charity na Slovensku

Zuzana Budayová                                                                                                       

 

Poľská otázka

Ján Vojtaššák a jeho postoj k zmenám štátnych hraníc medzi Česko-Slovenskom,

Slovenskom a Poľskom v rokoch 1920 – 1945

Martin Garek                                                                                                             

 

Vzťah Jána Vojtaššáka k Slovákom v Poľsku

Milica Majeriková-Molitoris                                                                                        

 

Ján Vojtaššák a kauza poľských kňazov z krakovskej arcidiecézy

v rokoch 1939 – 1941

Pavol Matula                                                                                                             

 

Vzťah k Židom

Spišské biskupstvo a Baldovské kúpele

Ivan Chalupecký                                                                                                         

 

Vzťah biskupa Jána Vojtaššáka k židovskej komunite

Prezidentské výnimky a výnimky ku krstom

Vladimír Olejník                                                                                                        

 

Biskup Ján Vojtaššák očam i Svätej Sto lice

a slovenského exilu

Biskup Ján Vojtaššák a Svätá stolica

Emília Hrabovec                                                                                                         

 

Biskup Ján Vojtaššák a slovenská politická a cirkevná emigrácia

v rokoch 1945 – 1965

Beata Katrebová Blehová                                                                                  

 

Biskup Ján Vojtaššák a nástup komunizmu

Vzťah Jána Vojtaššáka k totalitným ideológiám komunizmu,

fašizmu a nacizmu

Róbert Letz                                                                                                                

 

Postoj Jána Vojtaššáka k ľudovodemokratickému režimu 1945 – 1948

Ivan A. Petranský                                                                                                      

 

Pokus o odvolání biskupa Jána Vojtaššáka v době třetí československé republiky

Michal Pehr                                                                                                               

 

Príprava retribučného procesu s Jánom Vojtaššákom a členmi Štátnej rady

v rokoch 1945 ‒ 1948

Ondrej Podolec                                                                                               

 

Trestná kauza proti biskupovi Jánovi Vojtaššákovi a rehabilitačné konanie

v tejto veci

Ján Štefanica                                                                                                              

 

Biskup Ján Vojtaššák ‒ väzeň a mučeník

Biskup Ján Vojtaššák ako väzeň

(1945, 1950 – 1956, 1958 – 1963)

František Dlugoš                                                                                                        

 

Neznáme svedectvo o poslednej fáze života biskupa Jána Vojtaššáka

Jozef Krištof

zavrieť

 
 
 • AKCIOVÁ PONUKA

  Na objednávky zrealizované prostredníctvom www.postscriptum.sk
  od 1. 4. do 30. 4. 2020 uplatníme zľavu 50 % z bežnej ceny.


  Platba sa bude realizovať bankovým prevodom na základe faktúry, ktorú zašleme emailom. Objednané knihy doručí Slovenská pošta ako doporučenú zásielku. (Dobierku nebudeme používať.) Do faktúry zahrnieme prepravné náklady podľa cenníka pošty, t. j. od 2 do 3,50 eur podľa váhy zásielky.

  ----------------------------------------------------------------------------------

  Tituly dostupné vo forme e-knihy

  ÚSPEŠNE NEŠŤASTNÍ   https://www.martinus.sk/?uItem=713179

  RING SMRTI   https://www.martinus.sk/?uItem=713195

  ---------------------------------------------------------------------------------

  Zbierku básní

  Pavol Prikryl: Oravské rondely

  môžete teraz získať s osobným venovaním autora

   

Zavrieť