Jozef Rajčák

Ježiš Kristus v dobovom sovietskom výskume

img2019103022243759

Kniha podáva komplexný prehľad stanovísk sovietskych marxistických autorov týkajúcich sa osoby Ježiša Krista a konfrontuje ich kresťanskou kritikou, so stanoviskami učiteľského úradu Cirkvi a s poznatkami teológie. Práca je výsledkom bádania slovenského kňaza žijúceho v Taliansku, kde knižne vyšla na sklonku existencie komunistických režimov v roku 1985. V tom čase bol jej cieľ – vysporiadať sa s ateistickým „vedeckým svetonázorom“ sovietskeho typu tvrdo presadzovaným v strednej a východnej Európe – bezprostredne aktuálny. Avšak ani súčasné slovenské vydanie nepredstavuje len strohú historicko-faktografickú výpoveď, ale dáva mnohé podnety na porovnanie, ako sa s postavou Krista, či kresťanstvom vôbec, vyrovnáva dnešná doba.

15,5 x 21,5 cm, 224 strán, tvrdá väzba, ISBN 978-80-89567-96-6

CENA : 8.90 EUR

 

Jozef Rajčák (*1941), člen Slovenského ústavu, pochádza z Holíča, kde prežil prvých pätnásť rokov svojho života. Vo Svite a v Zlíne študoval chémiu a potom v tomto odbore aj pracoval. Keďže pociťoval v sebe misionárske povolanie, študoval aj španielčinu a nemčinu; jazykové štátne skúšky absolvoval na univerzite v Brne. V lete 1967 sa mu podarilo dostať sa do Ríma, filozofiu a teológiu vyštudoval na Pápežskej Lateránskej univerzite. Za kňaza bol vysvätený 17. marca 1974. V pastorácii pracoval v Druente pri Turíne, bol kaplánom francúzskych rehoľníčok v Ríme, sprevádzal aj slovenských pútnikov do Lúrd. Spolupracoval s Vatikánskym rozhlasom, venoval sa aj prekladateľskej činnosti. V Slovenských hlasoch z Ríma, v Diakonii i v Katolíckych novinách publikoval viaceré články i fotografie. V roku 1983 dosiahol doktorát z teológie na Pápežskej Urbanovej univerzite; táto monografia je jeho dizertačnou prácou. Od roku 1988 pracuje ako kaplán v nemocnici v Bracciane neďaleko Ríma. Skoro päťdesiat rokov sa zaujíma o osud brata Alojza Chmeľa od Ukrižovaného Ježiša (1913 – 1939), člena Rádu bosých augustiniánov, Slováka zo Spišskej Starej Vsi, ktorý zomrel v Ríme v povesti svätosti; je členom jeho beatifikačnej komisie.

zavrieť

 
 
 • AKCIOVÁ PONUKA

  Na objednávky zrealizované prostredníctvom www.postscriptum.sk
  od 1. 4. do 30. 4. 2020 uplatníme zľavu 50 % z bežnej ceny.


  Platba sa bude realizovať bankovým prevodom na základe faktúry, ktorú zašleme emailom. Objednané knihy doručí Slovenská pošta ako doporučenú zásielku. (Dobierku nebudeme používať.) Do faktúry zahrnieme prepravné náklady podľa cenníka pošty, t. j. od 2 do 3,50 eur podľa váhy zásielky.

  ----------------------------------------------------------------------------------

  Tituly dostupné vo forme e-knihy

  ÚSPEŠNE NEŠŤASTNÍ   https://www.martinus.sk/?uItem=713179

  RING SMRTI   https://www.martinus.sk/?uItem=713195

  ---------------------------------------------------------------------------------

  Zbierku básní

  Pavol Prikryl: Oravské rondely

  môžete teraz získať s osobným venovaním autora

   

Zavrieť