Dominik Hrušovský

Roztratených zhromažďovať. Rozprávanie o mojom živote

img2018120222302068

V tejto knihe spomienok môžeme sledovať životný príbeh arcibiskupa Dominika Hrušovského (1926 – 2016), ktorý patrí medzi špičkové osobnosti moderného slovenského katolicizmu. Väčšinu života prežil v Taliansku, kde bol v r. 1950 vysvätený za kňaza, no na Slovensko sa nemohol vrátiť. Jeho najvýznamnejším pôsobiskom sa stal Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda, ktorý v roku 1963 v Ríme vybudovali slovenskí emigranti s cieľom pomáhať Slovákom udržiavať kresťanskú vieru a túžbu po slobode, demokracii a štátnej nezávislosti. Z redaktora časopisu Hlasy z Ríma a spolupracovníka Vatikánskeho rozhlasu sa postupne stal druhým rektorom Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda. V roku 1982 ho pápež Ján Pavol II. vymenoval za biskupa pre slovenských katolíkov žijúcich mimo územia Slovenska. Po páde komunistických totalitných režimov v strednej a východnej Európe sa stal pomocným biskupom Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy a kariéru zavŕšil v rokoch 1996 až 2001 ako pápežský nuncius v Minsku, hlavnom meste Bieloruskej republiky.

Memoáre sú výsledkom päťdňového pobytu v kláštornom zátiší neďaleko Ríma, ktoré po ukončení diplomatickej misie arcibiskupa Hrušovského poskytlo možnosť nazrieť do minulosti jeho činorodého života. Rozhovor usmerňoval a zaznamenal prof. F. Vnuk tak, aby nezostala nespomenutá žiadna významná udalosť, ktorej bol arcibiskup protagonistom, účastníkom či aspoň svedkom. Vzhľadom na pestré historické okolnosti i pozície, ktoré zastával, kniha prináša množstvo cenných pohľadov na dobu a jej súvislosti, ba možno v nej vidieť zrkadlenie osudov slovenského národa v druhej polovici 20. storočia a na prahu tretieho milénia. 

14,8 x 21 cm, 532 strán, tvrdá väzba, biografické heslá vybraných osobností, viacjazyčné resumé, menný register, obrazová príloha, ISBN 978-80-89567-85-0

CENA : 16.50 EUR

 

Resumé

Arcibiskup Dominik Hrušovský (1926 – 2016), člen Slovenského ústavu, patrí medzi špičkové osobnosti moderného slovenského katolicizmu. Na jeho jedinečnom živote sa odrážajú osudy slovenského národa i celého Slovenska v druhej polovici 20. storočia a na prahu tretieho milénia. 

V tejto knihe spomienok môžeme sledovať jeho životný príbeh, ktorý sa začal odvíjať na južnom Slovensku v nebohatej roľníckej rodine. Jeho rodičia chodili na poľnohospodárske práce z chudobného Česko-Slovenska do bohatšieho Rakúska. V októbri 1938 Slovensko získalo autonómiu a v marci 1939 samostatnosť. Ale medzitým –  v novembri 1938 – bolo rozhodnutím veľmocí vo Viedni prinútené odstúpiť Maďarsku značnú časť svojho územia vrátane jeho rodiska. A tak obdobie 1938 – 1945 prežíva dospievajúci študent pod cudzou nadvládou, ktorá brachiálnou mocou potláča slovenskú identitu. Po skončení druhej svetovej vojny, už v atmosfére rodiacej sa ľudovej demokracie, začína študovať na Teologickej fakulte v Bratislave. Brilantného bohoslovca jeho biskup vysiela na ďalšie štúdiá do Ríma. Po ich zavŕšení a kňazskej vysviacke sa však už do vlasti vrátiť nemôže: pre novoetablovaný komunistický režim je katolícky kňaz persona non grata.  Najprv pôsobí v pastorácii v Taliansku a stáva sa profesorom filozofie v regionálnom seminári vo Viterbe. Neskôr odchádza na Slovenskú katolícku misiu do Paríža až napokon zakotví v Ríme.

V Ríme pôsobí v Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda, ktorý v roku 1963 vo Večnom meste vybudovali slovenskí emigranti a exulanti s cieľom pomáhať Slovákom na zotročenom Slovensku udržiavať kresťanskú vieru, pomáhať Katolíckej cirkvi a udržiavať v Slovákoch túžbu po slobode, demokracii a štátnej nezávislosti Slovenska.

Z redaktora časopisu Hlasy z Ríma a spolupracovníka Vatikánskeho rozhlasu sa postupne stal druhým rektorom Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda, zodpovedným za pastoračnú starostlivosť o Slovákov v zahraničí, a napokon v roku 1982 ho pápež Ján Pavol II. vymenoval za biskupa pre slovenských katolíkov žijúcich mimo územia Slovenska. Po páde komunistických totalitných režimov v strednej a východnej Európe sa stal pomocným biskupom Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy a kariéru zavŕšil v rokoch 1996 až 2001 ako pápežský nuncius v Minsku, hlavnom meste Bieloruskej republiky.

Memoáre majú 91 kapitol. Ich dokumentárnu hodnotu dopĺňajú rozlúčkové príhovory na arcibiskupovom pohrebe v jeho rodisku, biografické poznámky vybraných osobností spomínaných v texte, menný register, cudzojazyčné súhrny (v taliančine, francúzštine, nemčine, ruštine a angličtine) a obsiahla fotodokumentačná príloha.

zavrieť

 
 
 • AKCIOVÁ PONUKA

  Na objednávky zrealizované prostredníctvom www.postscriptum.sk
  od 1. 4. do 30. 4. 2020 uplatníme zľavu 50 % z bežnej ceny.


  Platba sa bude realizovať bankovým prevodom na základe faktúry, ktorú zašleme emailom. Objednané knihy doručí Slovenská pošta ako doporučenú zásielku. (Dobierku nebudeme používať.) Do faktúry zahrnieme prepravné náklady podľa cenníka pošty, t. j. od 2 do 3,50 eur podľa váhy zásielky.

  ----------------------------------------------------------------------------------

  Tituly dostupné vo forme e-knihy

  ÚSPEŠNE NEŠŤASTNÍ   https://www.martinus.sk/?uItem=713179

  RING SMRTI   https://www.martinus.sk/?uItem=713195

  ---------------------------------------------------------------------------------

  Zbierku básní

  Pavol Prikryl: Oravské rondely

  môžete teraz získať s osobným venovaním autora

   

Zavrieť