EMÍLIA HRABOVEC ‒ GIULLANO BRUGNOTTO ‒ PETER JURČAGA (zost.)

Umlčaná Cirkev a pápežská diplomacia 1945-1965

Umlan Cirkev004

Súbor štúdií medzinárodného autorského zoskupenia historikov sa zaoberá situáciou Katolíckej cirkvi v krajinách stredovýchodnej Európy počas dvadsiatich rokov počínajúc bezprostredne povojnovým obdobím, ktoré bolo už poznačené silným vplyvom komunistických strán a prvým prenasledovaním Cirkvi za formujúcou sa železnou oponou, cez smutnoznáme päťdesiate roky v znamení úplnej izolácie komunistických štátov a najtvrdšej perzekúcie umlčanej Cirkvi, až po prvé kontakty a nasledujúce diplomatické rokovania, ktoré vstúpili do dejín ako vatikánska východná politika. Kniha vychádza zo širokej porovnávacej a interdisciplinárnej perspektívy, spájajúcej historicko-diplomatický a historicko-teologický pohľad, a predstavuje konkrétne situácie, v akých sa Katolícka cirkev nachádzala v rôznych štátoch stredovýchodnej Európy, ako aj metódy a postupy diplomacie pápežov Pia XII., Jána XXIII. a Pavla VI. v kontexte studenej vojny a rodiacej sa ostpolitiky. Významným aspektom skúmaného obdobia sú svedectvá o prenasledovaní a mučeníctve, ktoré tu ilustrujú napríklad prípady J. Mindszentyho, S. Wyszynského či J. Vojtaššáka. 

Knihu v dvojjazyčnom taliansko-slovenskom prevedení - Chiesa del Silenzio e Diplomazia Pontificia 1945-1965 - vydáva Libreria Editrice Vaticana v edičnom rade Pápežského výboru pre historické vedy Atti e Documenti 49 s podporou Fakulty kánonického práva sv. Pia X v Benátkach a Spišskej diecézy. Na realizácii spolupracovalo vydavateľstvo Post Scriptum.        

17,5 x 24,5 cm, 440 strán, tvrdá väzba, ISBN 978-88-266-0140-3

Na tento titul môžete získať zľavu 20 %, ak si súčasne objednáte knihu Ján Vojtaššák - Biskup v dejinách 20. storočia alebo iné knihy z našej ponuky v hodnote nad 15 eur.

 

Zostavovatelia:

 

Emília Hrabovec

Historička, riadna profesorka na Univerzite Komenského v Bratislave a od roku 2005 členka Pápežského výboru pre historické vedy. Špecializuje sa na politické a cirkevné dejiny stredovýchodnej Európy a dejiny diplomacie Svätej stolice v 20. storočí.

 

Giuliano Brugnotto

Je dekanom Fakulty Kánonického práva sv. Pia X v Benátkach. Prednáša históriu fontov a dejiny inštitúcií kanonického práva. Je zodpovedným redaktorom časopisu Ephemerides Iuris Canonici.

 

Peter Jurčaga

Kňaz Spišskej diecézy. Získal doktorát z kánonického práva na Fakulte kánonického práva sv. Pia X. v Benátkach. Špecializuje sa procesy kanonizácie. Je postulátorom v Kauze beatifikácie Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka.

zavrieť

Obsah

 

Predhovory

(Bernard Ardura, Jozef Tomko, Francesco Moraglia, Štefan Sečka)

 

Úvod                                           

Umlčaná Cirkev a pápežská diplomacia: problémy a perspektívy výskumu (Emília Hrabovec)

 

Miroslaw Lenart

Cirkev na „znovuzískaných územiach“ Poľska a prípad „vlasteneckých kňazov“

 

Stanislaw Wilk

Katolícka Cirkev v Poľsku a Svätá Stolica v rokoch 1948-1965

 

Emília Hrabovec

Svätá Stolica a Československo 1945-1965

 

Róbert Letz

Prenasledovanie Cirkvi na Slovensku a monsterproces proti trom slovenským biskupom

 

András FejÉrdy

Príbeh jedného neúspešného plánu: tajná katolícka hierarchia v Maďarsku

 

Roberto Scagno

Prenasledovanie gréckokatolíckej Cirkvi a rímskokatolíckej Cirkvi v Rumunsku (1948-1950) a Svätá Stolica

 

Johan Ickx

Východná politika Pia XII. Modus Vivendi navrhnutý v Moskve 1946-1947.

Prípad pátra Alexandra Töhötöma Nagya S.J.

 

Zdislaw Jozef Kijas

Kresťanský koncept mučeníctva a mučeníci komunistického režimu

 

Adam Somorjai

Mučeníctvo a svätosť v prípade Kardinála Mindszentyho

zavrieť

 
 
 • AKCIOVÁ PONUKA

  Na objednávky zrealizované prostredníctvom www.postscriptum.sk
  od 1. 4. do 30. 4. 2020 uplatníme zľavu 50 % z bežnej ceny.


  Platba sa bude realizovať bankovým prevodom na základe faktúry, ktorú zašleme emailom. Objednané knihy doručí Slovenská pošta ako doporučenú zásielku. (Dobierku nebudeme používať.) Do faktúry zahrnieme prepravné náklady podľa cenníka pošty, t. j. od 2 do 3,50 eur podľa váhy zásielky.

  ----------------------------------------------------------------------------------

  Tituly dostupné vo forme e-knihy

  ÚSPEŠNE NEŠŤASTNÍ   https://www.martinus.sk/?uItem=713179

  RING SMRTI   https://www.martinus.sk/?uItem=713195

  ---------------------------------------------------------------------------------

  Zbierku básní

  Pavol Prikryl: Oravské rondely

  môžete teraz získať s osobným venovaním autora

   

Zavrieť