Blažej Belák

Andante (ma non troppo)

Andante obal003

Zbierka Andante je slovesnou paralelou veršovo zväčša voľne plynúcich a melodicky vyrovnaných (na spôsob hudobného andante) exkurzií do závažných tém, ktorými žije spoločnosť aj jednotlivec na Slovensku. Jednotlivé básne chcú prostredníctvom objektívneho poznania a primeraného pátosu sprostredkovať pravdivý pohľad na život dnešného človeka a vystihnúť jeho perspektívu. Epicky formované útvary a skratky typických udalostí umožňujú dosahovať lyrický aj ideologický zisk: báseň vierohodne potvrdzuje, ako sa v historicky známych udalostiach prejavuje a zároveň stráca tvár dnešného slovenského človeka. Neskrývané vlastenectvo a politický pátos ‒ to sú rozhodujúce znaky zbierky, ktorá ako celok chce byť teda skúšobným laboratóriom protirečivého procesu poľudšťovania i odľudšťovania nášho súčasníka. 

12 x 20 cm, 80 strán, brož., 2015, ISBN 978-80-89567-47-8

CENA : 4.62 EUR

 

BLAŽEJ BELÁK (Dolné Motešice, 1938), pôvodne stredoškolský učiteľ, dlhoročný pracovník Matice slovenskej a Slovenskej národnej knižnice v Martine, neskôr Spolku svätého Vojtecha v Trnave, literárny múzejník, bibliograf, organizátor výskumu dejín knižnej kultúry na Slovensku, prekladateľ odbornej, náboženskej a umeleckej literatúry. Autor básnických zbierok Poľahčujúce okolnosti (Smena 1968), Postupne sa usmievam (Slovenský spisovateľ 1969), Didaktické minimum (Verbum 2006), Sedem košov odrobiniek (Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2012), umeleckých textov v knihe Malá Fatra (Osveta 1985), krátkych próz Postilión (Slovenský spisovateľ 1972), reportážnych čŕt o baníkoch Tvrdý sloj (Osveta 1976), noviel Hrnčiarovo pole (revue Verbum 2010, 2011). Experimentálne prerozprával do prózy Hviezdoslavovho Eža Vlkolinského (Mladé letá 1980). Spracoval povesťové námety z Turca a z povodia Bebravy v knihách Povesti a rozprávky z turčianskej záhradky (Knižné centrum 2004), Príbehy a povesti z Turca (Štúdio LJ a vydavateľstvo Georg 2015), To poleriecke pole ‒ veršované povesti z Turca (Dobrovolný a synovia 2005), Sihote, sihote – veršované povesti z okolia Trenčína (Matica slovenská 2008) a Kamenné vráta – Povesti z povodia Bebravy (Knižné centrum 2009). Preklady: More a hviezdy – antológia novozélandskej poézie, H. M. Robinson: Kardinál (SSV 1996), W. Hünermann: Mních medzi vlkmi (SSV 1997), J. Ratzinger: Soľ zeme (SSV 1997), J. Ratzinger Boh a svet (SSV 2002), Domenico del Rio: Ján Pavol II. očami novinára (SSV 2002), W. Brinkley: Útek sestry Cecílie (Post Scriptum 2011), P. Seewald: Ježiš Kristus – biografia (SSV 2012). Publikoval početné glosy o kultúre slovenčiny vo verejnosti a pripravil ich na vydanie s názvom Slovo robí človeka (2015). 

zavrieť

 
 
 • AKCIOVÁ PONUKA

  Na objednávky zrealizované prostredníctvom www.postscriptum.sk
  od 1. 4. do 30. 4. 2020 uplatníme zľavu 50 % z bežnej ceny.


  Platba sa bude realizovať bankovým prevodom na základe faktúry, ktorú zašleme emailom. Objednané knihy doručí Slovenská pošta ako doporučenú zásielku. (Dobierku nebudeme používať.) Do faktúry zahrnieme prepravné náklady podľa cenníka pošty, t. j. od 2 do 3,50 eur podľa váhy zásielky.

  ----------------------------------------------------------------------------------

  Tituly dostupné vo forme e-knihy

  ÚSPEŠNE NEŠŤASTNÍ   https://www.martinus.sk/?uItem=713179

  RING SMRTI   https://www.martinus.sk/?uItem=713195

  ---------------------------------------------------------------------------------

  Zbierku básní

  Pavol Prikryl: Oravské rondely

  môžete teraz získať s osobným venovaním autora

   

Zavrieť