Andrej Hnát

Obyčajné veci

Obyajn veci001

Knižka básní ponúka myšlienky, ktoré sa pokúšajú preniknúť k podstate a zmyslu našej existencie, vyjadriť poetickou skratkou dávne zdroje, aktivitu človeka, jeho sizyfovský zápas o úlomky pravdy. Autorovi sú bytostne blízke základné ľudské city lásky, priateľstva, zodpovednosti, úcty k rodičom a predkom vôbec, k stáročným náboženským tradíciám a zvykom. Poslaním jeho poézie je spojiť človeka dnešnej doby s jeho pradávnou minulosťou, nepredstaviteľnou bez základných kresťanských etických postulátov, vnášajúcich zmysel i poriadok do nášho úsilia nájsť pravdu a spravodlivosť.

Obyčajné veci sú zbierkou zasahujúcou svojou filozofickou hĺbkou vedomie i podvedomie každého čitateľa, ktorému nestačí plytkosť konformného vnímania spoločenských a interpersonálnych vzťahov. Je vyznaním čistej pokory spojenej s dôstojným postojom k hlbinným hodnotám našich predkov, nachádzajúc tak pevný most k pokusom o vylepšenie nášho prítomného sveta.

13 x 17,5 cm, 64 strán, šitá mäkká väzba, ISBN 978-80-89567-57-7

CENA : 5.83 EUR

 

Andrej Hnát sa narodil 26. októbra 1956 vo Vyšnej Radvani (teraz Radvaň nad Laborcom). Absolvoval Ukrajinskú poľnohospodársku akadémiu v Kyjeve (odbor ochrana rastlín). Debutoval básnickou zbierkou Nehodiace sa škrtni (1997). Básne mal zverejnené v antológii Kvet pre dušu (2008). Venuje sa aj literatúre faktu, odbornej literatúre a publicistike. Pracuje vo Výskumnom ústave agroekológie v Michalovciach. Žije v Trebišove.

Doteraz mu vyšli knihy poézie Nehodiace sa škrtni (1997), Kvet pre dušu (2008), knihy literatúry faktu Laborecko (Dejiny – príroda – hospodárstvo – kultúra – osobnosti) (1999), Radvaň nad Laborcom 1379 1999. Pamätnica obce (2000), Verejné cintoríny v Radvani nad Laborcom (prepis náhrobných nápisov) (2007), i Krátky rusínsky slovník (2003).

zavrieť

 
 
 • AKCIOVÁ PONUKA

  Na objednávky zrealizované prostredníctvom www.postscriptum.sk
  od 1. 4. do 30. 4. 2020 uplatníme zľavu 50 % z bežnej ceny.


  Platba sa bude realizovať bankovým prevodom na základe faktúry, ktorú zašleme emailom. Objednané knihy doručí Slovenská pošta ako doporučenú zásielku. (Dobierku nebudeme používať.) Do faktúry zahrnieme prepravné náklady podľa cenníka pošty, t. j. od 2 do 3,50 eur podľa váhy zásielky.

  ----------------------------------------------------------------------------------

  Tituly dostupné vo forme e-knihy

  ÚSPEŠNE NEŠŤASTNÍ   https://www.martinus.sk/?uItem=713179

  RING SMRTI   https://www.martinus.sk/?uItem=713195

  ---------------------------------------------------------------------------------

  Zbierku básní

  Pavol Prikryl: Oravské rondely

  môžete teraz získať s osobným venovaním autora

   

Zavrieť